Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska - Europejski Region Przedsiębiorczości 2016

"Małopolska - Europejski Region Przedsiębiorczości 2016" - kampania związana z przyznanym Małopolsce prestiżowym tytułem Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości (ERP) 2016, mająca na celu jak najszerszą promocję Małopolski jako pierwszego i jedynego polskiego województwa, które otrzymało to wyróżnienie.

Małopolska strategia została oparta na kilku - najważniejszych z punktu widzenia dalszego rozwoju przedsiębiorczości - obszarach takich jak: optymalne gospodarowanie funduszami europejskimi, partnerstwo w przygotowaniu i realizacji działań oraz efektywne wykorzystanie potencjału  Małopolski, zwłaszcza w branżach dających szansę na szybki rozwój tzw. inteligentnych specjalizacjach. Doceniono również plany wsparcia przedsiębiorczości opartej na nowych technologiach, w tym start-upów. Małopolska wizja podkreśla silne strony regionu, jego potencjał, efektywne działanie oraz dialog z mieszkańcami i przedsiębiorcami. Przyznany tytuł to nie tylko wyraz uznania ze strony Komitetu Regionów i Komisji Europejskiej, ale wyraźny sygnał, żeregion jest miejscem przyjaznym do lokowania nowych inwestycji oraz  wartościowym partnerem do współpracy na arenie międzynarodowej.

Działania promocyjne:

 1. Promocja podczas konferencji gospodarczych, dotyczących szeroko rozumianej przedsiębiorczości, innowacyjności: ok 70 konferencji np. Annual Business Meeting, Forum Gospodarcze w Krynicy, posiedzenie Komisji Polityki Gospodarczej ECON działającej przy Europejskim Komitecie Regionów (wyjazdowe posiedzenie ECON w Małopolsce obejmowało konferencję ECON w Tarnowie, posiedzenie Komisji ECON w Krakowie, wizyty studyjne do wybranych ośrodków innowacji w Małopolsce), Małopolska Noc Naukowców, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, spotkania dla start-upów: StartupStage, Hive 53, Tedx Kazimierz.
 2. Prezentacja potencjału Małopolski podczas międzynarodowych wydarzeń - 8 konferencji zagranicznych do udziału w których byliśmy zapraszani przez Komitet Regionów i Komisję Europejskiej, w wydarzeniach tych udział wzięło ponad 1,4 tys. uczestników z całej Europy np. Open Days, SME Assembly,doroczne spotkanie Europejskich Regionów Przedsiębiorczości, SME Assembly w Bratysławie.
 3. Spoty promujące Małopolskę jako ERP 2016 emitowane podczas spotkań i konferencji:

  Spot 100 sekundowy - wersja polska
  Spot 100 sekundowy - wersja angielska
  Spot 30 sekundowy - wersja polska
  Spot 30 sekundowy - werska angielska

 4. Promocja w sieci: strona one-page dedykowana Małopolsce jako ERP2016. Adres strony: http://eer.malopolska.pl/

 5. Promocja w telewizji:

  - Spot w TVN (3 emisje w/w spotu 30 sek.) – 5,5 mln widzów.
  - Euronews: zrealizowane 3 kampanie(zakres: 20 emisji zapowiedzi programu, 15 emisji 3-minutowego programu w Euronews na całym świecie w 13 językach, banery linkowane co strony CEBiM) poświęcone: przedsiębiorczości technologicznej, start-upom, inwestycjom zagranicznym, innowacjom.
  Łącznie: programy Target w Telewizji Euronews oraz na stronie internetowej obejrzało ok 8 mln osób.

  http://www.euronews.com/2016/06/27/science-and-technology-boom-in-malopolska-poland
  http://www.euronews.com/2016/10/12/poland-celebrates-innovation
  http://www.euronews.com/2016/09/29/international-investment-in-poland

 6. Materiały drukowane:

  - Folder gospodarczy Małopolski dystrybuowany podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy 2015.
  - Ulotki promujące Małopolskę jako ERP 2016  - 14 tys. sztuk (dwie wersje językowe tj. polska i angielska).
  - Magazyn „Innowacyjny Start”w całości poświęcony Małopolsce jako ERP2016 (nakład: 2 500 sztuk).
  - Artykuł o Małopolsce jako Europejskim Regionie Przedsiębiorczości w miesięczniki What’sup Magazine (nakład: 25 tys. sztuk).

 7. Kampania outdoor w 3 miastach (Wrocław, Kraków, Warszawa).

 8. Inne:

  - Logotyp Małopolski-ERP 2016 na wszelkich materiałach drukowanych związanych z organizacją takich projektów jak: Małopolska Noc Naukowców 2015 &2016, Małopolski Festiwal Innowacji, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce.
  - Dodatkowo 5 szt. roll-upów, eksponowanych podczas organizowanych wydarzeń.