Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" - projekt realizowany w latach 2010-2015, dzięki któremu uczniowie kształcący się w małopolskich szkołach zawodowych mogli skorzystać ze wsparcia w zakresie praktyk, staży, kursów zawodowych i wizyt studyjnych w zagranicznych centrach kształcenia. Projekt wzmocnił również współpracę szkół z sektorem gospodarki oraz umożliwił modernizację bazy dydaktycznej szkół poprzez wyposażenie lub doposażenie pracowni nauki zawodu w sprzęt techno-dydaktyczny, unowocześniający i uatrakcyjniający kształcenie we wszystkich kluczowych branżach. 

W 2014 roku Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce odbyła się po raz piąty.

Działania promocyjne w 2014 roku:

  • emisje 3-minutowego materiału programowego i 30-sekundowego spotu w mediach lokalnych,
  • prasowa kampania promocyjna – prasa lokalna i regionalna,
  • stworzenie spotu radiowego promującego szkoły zawodowe – emisja w rozgłośniach lokalnych,.
  • wydanie publikacji informującej o realizacji projektu,
  • Gala Kształcenia Zawodowego.