Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Promocja turystyki religijnej na arenie międzynarodowej

Promocja turystyki religijnej na arenie międzynarodowej - kampania realizowana w 2012 i 2013 roku w ramach projektu: „Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej” MRPO 2007 – 2013. Partnerami kampanii było Województwo Małopolskie i Miasto Kraków.

Działania promocyjne w 2013 roku:

  • Dystrybucja katalogów i mapy turystycznej, prezentujących obiekty i miejsca kultu religijnego w Małopolsce (6 wersji językowych: polska, angielska, włoska, hiszpańska, francuska i portugalska).
  • Dystrybucja materiałów informacyjno – promocyjnych.
  • Organizacja w kwietniu 2013 r. we Włoszech (w Mediolanie) spotkań branżowych typu workshop adresowanych do branży turystycznej oraz organizatorów wyjazdów religijnych i pielgrzymek.
  • Uruchomienie portalu internetowego prezentującego ofertę religijną Małopolski www.sacrum.vistmalopolska.pl. (w 6 wersjach językowych: polskiej, angielskiej, włoskiej, hiszpańskiej, francuskiej i portugalskiej).
  • Organizacja w dniach 4–25 sierpnia 2013 r. akcji promocyjnej Krakowa i Małopolski w głównych centrach religijnych Europy (Wiedeń, Loreto, Fatima, Santiago de Compostela, Lisieux) z wykorzystaniem Mobilnego Muzeum Jana Pawła II.
  • Przygotowanie oraz emisja w kanale Discovery we Włoszech i w Hiszpanii filmu pt. „Śladami Jana Pawła II” (25 emisji we Włoszech i 28 emisji w Hiszpanii).
  • Organizacja w październiku 2013 r. w Krakowie międzynarodowej konferencji naukowo – branżowej poświęconej turystyce religijnej pn. „Turystyka religijna jako element integracji kulturowej”.