Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" - projekt realizowany w latach 2010-2015, dzięki któremu uczniowie kształcący się w małopolskich szkołach zawodowych mogli skorzystać ze wsparcia w zakresie praktyk, staży, kursów zawodowych i wizyt studyjnych w zagranicznych centrach kształcenia. Projekt wzmocnił również współpracę szkół z sektorem gospodarki oraz umożliwił modernizację bazy dydaktycznej szkół poprzez wyposażenie lub doposażenie pracowni nauki zawodu w sprzęt techno-dydaktyczny, unowocześniający i uatrakcyjniający kształcenie we wszystkich kluczowych branżach. 

W 2011 roku Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce odbyła się po raz drugi.

Działania promocyjne w 2011 roku:

  • 4 reportaże i 2 spoty emitowane w lokalnych telewizjach kablowych,
  • spot radiowy – emitowany w radio ESKA,
  • 200 artykułów w prasie lokalnej,
  • emisje materiałów promocyjnych w lokalnych TV internetowych i na portalach internetowych,
  • wydanie publikacji informującej o realizacji projektu,
  • Gala Kształcenia Zawodowego.