Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Regulamin świadczenia usługi wideo tłumacza on-line języka migowego poprzez stronę internetową

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi wideo tłumacza języka migowego poprzez stronę internetową zwanej dalej „Usługą”. Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Usługa jest świadczona przez firmę MIGAM „RKPK” SP. Z O.O. S.K.A. (dalej „MIGAM”) z siedzibą w Warszawie, ul. Hauke Bosaka 16 a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000538267, zwaną dalej Spółką.
 3. Usługa jest realizowana w ramach zamówienia realizowanego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
 4. Do korzystania z Usługi niezbędny jest komputer albo pracujący na systemie Android tablet lub smartfon podłączony do sieci internet z przepustowością co najmniej 1 Mbit/s i przeglądarką internetową Google Chrome lub Mozilla Firefox w aktualnej wersji. Urządzenia mobilne z systemem iOS od dnia 01.05.2020 również powinny zapewniać stabilne korzystanie z Usługi z przeglądarki internetowej Safari oraz Google Chrome lub Mozilla Firefox w aktualnej wersji.
 5. Tłumaczenia w ramach Usługi wykonywane są przez doświadczonych tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) i systemu językowo-migowego (SJM). Treści tłumaczone przez tłumaczy języka migowego są traktowane jako poufne i nie są udostępniane osobom trzecim.
 6. Dla osób Głuchych Usługa jest bezpłatna. Korzystając ze swojego urządzenia osoba Głucha może ponosić koszty przesyłu danych przez internet. Koszty tłumaczenia pokrywane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach umowy na świadczenie usługi. Osoba Głucha może połączyć się z kolejki dedykowanej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
 7. W ramach usługi, osoby Głuche mogą połączyć się z tłumaczem w sprawach realizowanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.
 8. Podczas korzystania z Usługi na urządzeniu służącym do połączenia zapisywane są pliki cookie w celu zbierania anonimowych danych na potrzeby analiz wykorzystywania Usługi.
 9. Administratorem danych osobowych osoby korzystającej z Usługi jest Województwo Małopolskie, z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków (adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków).
 10. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można  się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych pod e-mailem lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
 11. W ramach świadczenia Usługi nie są utrwalane żadne dane osobowe przekazywane w postaci wideo, audio czy zapisu tekstowego.