Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Zamówienia publiczne, przetargi, ogłoszenia, konkursy

brak aktualnych ogłoszeń

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Prusy gm. Kocmyrzów Luborzyca

Zarząd Województwa Małopolskiego zgodnie z art. 35 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz.U. 2016.2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wniosek o nabycie tejże nieruchomości w terminie 6 tygodni – licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 20 lipca 2017 r. do dnia 10 sierpnia 2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56 w Krakowie (parter oraz III p. nowy budynek) oraz Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych, ul. Gazowa 15 w Kraków oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Departament Rozwoju Gospodarczego, ul. Racławicka 56, pokój nr 353 w godz. 8.00-16.00, tel. (012) 63 03 313 oraz w Krakowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie ul. Gazowa 15, tel. (0-12) 430-69-66 (wew.121).

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej - Kraków ul. Olszańska

Zarząd Województwa Małopolskiego zgodnie z art. 35 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U.2016.2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Krakowie:

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni tj. od 20 lipca 2017 r. do 10 sierpnia 2017 roku.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. 2016.710 ze. zm.)

Informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Departament Rozwoju Gospodarczego, ul. Racławicka 56, pok. 353 p.III (nowy budynek)  w godz. 8.00 – 16.00 tel. (012) 63 03 313

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu - Kraków ul. Babińskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego zgodnie z art. 35 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U.2016.2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu, obejmujący lokal mieszkalny

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 19 lipca  2017 r., do dnia 8 sierpnia 2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (parter i III piętro -  nowy budynek), Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ oraz Spółki Małopolskie Parki Przemysłowe sp. z o.o. oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Szczegółowe warunki umów najmu zostaną określone w zawieranej umowie. Informacje dotyczące nieruchomości są udzielane przez Spółkę Małopolskie Parki Przemysłowe sp. z o.o. pod nr tel. 12 4262186 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu, obejmujący lokal mieszkalny Kraków. ul. Babińskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego zgodnie z art. 35 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U.2016.2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu, obejmujący lokal mieszkalny.

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 3 lipca 2017 r., do dnia 24 lipca 2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (parter i III piętro - nowy budynek), Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ oraz Spółki Małopolskie Parki Przemysłowe sp. z o.o. oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Szczegółowe warunki umów najmu zostaną określone w zawieranej umowie. Informacje dotyczące nieruchomości są udzielane przez Spółkę Małopolskie Parki Przemysłowe sp. z o.o. pod nr tel. 12 4262186

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany - Ciężkowice

Zarząd Województwa Małopolskiego zgodnie z art. 35 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U.2016.2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany

1. Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1. pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, powinny złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

2. Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 19.06.2017 r., do dnia 10.07.2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56 w Krakowie (parter oraz III p. nowy budynek) oraz Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych, ul. Gazowa 15 w Kraków oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.