Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Raport o stanie województwa małopolskiego

Zarząd województwa, co roku, do dnia 31 maja przedstawia sejmikowi województwa raport o stanie województwa, który jest rozpatrywany przez radnych. Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych wprowadziła w art. 34a ustawy o samorządzie województwa przepisy dotyczące obowiązku sporządzania takiego dokumentu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu województwa w danym roku kalendarzowym, w szczególności w zakresie realizacji polityk, programów i strategii, uchwał sejmiku województwa oraz budżetu obywatelskiego.

Przyjęcie 17 grudnia 2020 roku Strategii Rozwoju Województwa Małopolska 2030 (SRWM 2030) stało się powodem zmiany struktury raportu w stosunku do trzech pierwszych edycji. Przedstawiony w SRWM 2030 system monitoringu wskazuje raport jako podstawowe narzędzie oceny realizacji strategii, dlatego przygotowywany jest w oparciu o zastosowany w strategii podział na obszary, kierunki polityk rozwoju oraz kierunki działań, do których przypisane zostały podejmowane w danym roku poszczególne działania zarówno o charakterze finansowym, jak i niefinansowym.

Jako, że raport dotyczy działalności Zarządu Województwa koncentruje się przede wszystkim na realizacji przedsięwzięć i projektów własnych Województwa, jednak aby uzyskać kompleksowy obraz działań ukierunkowany na rozwój regionu, przedstawione są w nim także istotne działania realizowane przez podmioty niezależne od samorządu województwa.