Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Rozwój Kolei Małopolskich poprzez zakup nowoczesnych pociągów

„Zakup taboru kolejowego: nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei małopolskich (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - POIiŚ)”

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności kolejowej regionu, poprzez zakup nowego taboru kolejowego, służącego do przewozów na terenie województwa małopolskiego (linie kolejowe, na których będą świadczone usługi w zakresie transportu kolejowego z wykorzystaniem zakupionego taboru, będą wynikały z umów z operatorami świadczącym usługi w zakresie transportu kolejowego).

Inwestycja obejmuje zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby przewozów pasażerskich o charakterze aglomeracyjnym wraz z kompleksową usługą serwisowo - utrzymaniowo - naprawczą zakupionego taboru kolejowego (koszty serwisu stanowią koszt niekwalifikowany w ramach POIiŚ). Zakupione zostaną 4 nowe elektryczne zespoły trakcyjne w wersji czteroczłonowej.

Realizacja projektu przyczyni się do:

- rozwoju sieci liniowej w ramach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA);

- ograniczenia ruchu drogowego;

- zwiększenia komfortu podróżowania;

- poprawy bezpieczeństwa pasażerów;

- zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko poprzez przejmowanie ruchu pasażerskiego koleją z mniej przyjaznych środowisku gałęzi transportu (głównie z transportu drogowego) oraz dostosowanie wpływu kolei na środowisko do poziomu wymaganego przez prawo (zmniejszenie niektórych niedogodności związanych z infrastrukturą kolejową np. hałas);

Planowane efekty:

- zwiększenie taboru regionalnego transportu pasażerskiego o 4 nowoczesne, ciche, bezpieczne i komfortowe pociągi, które jednocześnie zaspokajają potrzeby pasażerów niepełnosprawnych o ograniczonej sprawności ruchowej

Wartość projektu: 88 328 458,00 PLN

- dofinansowanie z UE: 32 605 887,24 PLN (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 - POIiŚ)

- wkład z budżetu województwa: 32 605 887,24 PLN