Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych

logo MIIP

Celem Projektu "Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych" jest Rozbudowa MIIP – Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, największego regionalnego geoportalu w Polsce, cyfryzacja zasobów Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (WODGiK) oraz budowa aplikacji do sporządzania analiz zmian w strukturze agrarnej, bonitacji gleb i koordynacji prac urządzeniowo - rolnych.

Ponadto równolegle z projektem regionalnym wszystkie powiaty woj. małopolskiego realizować będą projekty polegające w szczególności modernizacji baz danych wchodzących w skład PZGiK na poziomie powiatowym – tj. EGiB, GESUT oraz BDOT500.

Województwo małopolskie zawarło z powiatami biorącymi udział w projekcie porozumienie, które gwarantuje obustronną wymianę danych wytworzonych w ramach Projektu

Mieszkańcy Małopolski będą mogli korzystać z nowoczesnych narzędzi informatycznych do przeglądania rejestrów geodezyjnych, prowadzenia własnych zbiorów i baz danych, wymiany danych i informacji dostosowanych też do obsługi przez urządzenia mobilne.

Źródło finansowania: działanie 2.1.4 RPO WM 2014-2020: E-usługi w informacji przestrzennej.

Szacunkowa wartość projektu: 15,9 mln zł.

- dofinansowanie UE: 13,7 mln zł. (Działanie 2.1 RPO WM 2014-2020)


Lata realizacji: 2016 - 2022

logotypy