Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych

logo MIIP

Projekt "Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych" polegał na rozbudowie MIIP – Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, największego regionalnego geoportalu w Polsce, cyfryzacji zasobów Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (WODGiK) oraz budowie aplikacji do sporządzania analiz zmian w strukturze agrarnej, bonitacji gleb i koordynacji prac urządzeniowo - rolnych. 

Ponadto równolegle z projektem regionalnym wszystkie powiaty woj. małopolskiego realizowały  projekty polegające w szczególności na modernizacji baz danych wchodzących w skład PZGiK na poziomie powiatowym – tj. EGiB, GESUT oraz BDOT500. 

Mieszkańcy Małopolski mogą korzystać z: 

 

  • nowoczesnych narzędzi informatycznych do przeglądania rejestrów geodezyjnych, 
  • możliwości prowadzenia własnych zbiorów i baz danych, 
  • możliwości wymiany danych i informacji dostosowanych do obsługi przez urządzenia mobilne. 

 

Źródło finansowania: działanie 2.1.4 RPO: E-usługi w informacji przestrzennej. 

Lata realizacji: 2016 - 2023 

Szacunkowa wartość projektu: 15,5 mln zł. 

- dofinansowanie UE: 15 397 057,67 zł (Działanie 2.1 RPO)

- dofinansowanie z Budżetu Państwa: 1 238 117,55 zł

 

logotypy