Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych

Szacunkowa wartość projektu: 14 mln zł.

Inwestycja ma na celu zwiększenie dostępności i jakość e-usług publicznych w obszarze informacji przestrzennej, a także poprawę jakości rejestrów publicznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

Zakres projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski zakłada rozbudowę Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (MIIP), cyfryzację zasobów Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (WODGiK) oraz budowę aplikacji do sporządzania analiz zmian w strukturze agrarnej, bonitacji gleb itp.

Ponadto równolegle z projektem regionalnym wszystkie powiaty woj. małopolskiego realizować będą projekty polegające w szczególności na zasileniu informacjami podstawowych baz danych geodezyjnych – tj. EGiB, GESUT oraz BDOT500.

Zakres rzeczowy projektów powiatowych jest koordynowany na poziomie regionalnym przez Urząd Marszałkowski – Departament Inwestycji Strategicznych.

Dzięki realizacji projektu mieszkańcy Małopolski (i nie tylko) będą mogli korzystać z nowoczesnych narzędzi informatycznych do przeglądania rejestrów geodezyjnych, dostosowanych również do obsługi przez urządzenia mobilne.

Planowane źródło finansowania: działanie 2.1.4 RPO: E-usługi w informacji przestrzennej.