Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolskie Centrum Nauki

Szacunkowa wartość projektu: ok. 120 mln zł.

Budowa Małopolskiego Centrum Nauki jest jednym z ważniejszych przedsięwzięć z obszaru tematycznego edukacja. Nowe, unikatowe miejsce na mapie Krakowa będzie rozpalać umysły mieszkańców do inspirującego kontaktu z nauką i edukacją. Centrum będzie silnie podkreślało swój regionalny charakter – unikalną tożsamość i potencjał Małopolski. Za cel postawiło sobie również wyjście naprzeciw najnowszym trendom w zakresie interaktywnej edukacji. Otwarcie centrum planowane jest najpóźniej w 2021 r.

Cele MCN:

  • Kształtowanie postawy otwartości, aktywności i ciekawości świata
  • Budowanie pozytywnego stosunku do nauki, pogłębianie wiedzy naukowej i zachęcanie do wykorzystania jej na co dzień
  • Wyszukiwanie i rozwijanie talentów oraz kompetencji z wykorzystaniem nauki jako narzędzia lub inspiracji
  • Wyzwalanie potencjału wynikającego ze współpracy przedstawicieli różnych dziedzin: nauki, sztuki, edukacji, przedsiębiorczości i działalności społecznej
  • Prezentowanie nauki aktualnej, obiektywnej i powiązanej z życiem odbiorców w sposób atrakcyjny i oryginalny w formie i tematyce

Planowane źródło finansowania: działanie 12.2 RPO: Infrastruktura edukacyjna

 

Małopolskie Centrum Nauki (MCN) coraz bliżej!

Zakończyły się prace nad koncepcją merytoryczną Małopolskiego Centrum Nauki (MCN)

Informujemy, że zakończyły się prace nad dokumentem pn. „Założenia merytoryczne funkcjonowania i kierunki rozwoju Małopolskiego Centrum Nauki (MCN)”. Dokument został opracowany przez ekspertów oraz pracowników UMWM przy współudziale przedstawicieli małopolskich instytucji naukowych, edukacyjnych i kulturalnych, m.in. w formie warsztatów kreatywnych.

Przedmiotowa koncepcja stanowi podstawowy dokument w procesie utworzenia Małopolskiego Centrum Nauki, określa jego kluczowe elementy, które definiują MCN i stanowi podstawę do dalszych kroków w realizacji, tak ważnej dla Małopolski, instytucji.