Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolski System Informacji Medycznej

Szacunkowa wartość projektu: ok. 200 mln zł.

Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) to nowoczesna platforma elektronicznych usług medycznych w województwie, która w przyszłości ułatwi życie pacjentom oraz lekarzom.

Celem realizacji projektu MSIM jest zwiększenie dostępności i poprawa jakości e-usług świadczonych w sektorze ochrony zdrowia poprzez unowocześnienie systemu obsługi pacjenta, ujednolicenie procesu gromadzenia danych medycznych umożliwiającego swobodną wymianę informacji pomiędzy szpitalami oraz szybszy i tańszy sposób leczenia bez konieczności powielania tych samych badań w różnych placówkach.

Elektroniczne usługi w ramach MSIM to:

  • Wymiana oraz udostępnienie dokumentacji medycznej pomiędzy jednostkami
  • Wyszukiwanie dokumentacji medycznej pacjenta
  • Elektroniczna rejestracja pacjentów (e-Rejestracja)

W ramach rozwoju systemu planowane jest wprowadzenie nowych funkcjonalności i przyłączenie do MSIM kolejnych podmiotów leczniczych (wszystkich szpitali i innych jednostek ochrony zdrowia), działających w publicznym systemie ochrony zdrowia.

Planowane źródło finansowania: działanie 2.1.5 RPO WM: E-usługi w ochronie zdrowia