Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolski System Informacji Medycznej

Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) stanowi strategiczną inicjatywę Województwa Małopolskiego w obszarze e-zdrowia o wartości ponad 210 mln zł.

Projekt ten zakładał stworzenie regionalnej platformy systemu informacji medycznej, umożliwiającej elektroniczną wymianę danych medycznych oraz zwiększenie dostępności i jakości e-usług świadczonych dla pacjentów w regionie. Platforma ta została zintegrowana z centralną platformą P1.

MSIM powstał w 2015 roku i był początkowo w fazie pilotażowej, obejmując trzy szpitale: krakowskie im. L. Rydygiera i im. J. Dietla oraz sądecki im. J. Śniadeckiego. Realizacja pilotażu została umożliwiona dzięki wsparciu środków z MRPO 2007-2013.

Następny etap projektu został zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej 2 "Cyfrowa Małopolska", Działania 2.1 "E-administracja i otwarte zasoby", Poddziałania 2.1.5 "E-usługi w ochronie zdrowia" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt został zrealizowany przy współpracy z 38 podmiotami leczniczymi i składał się z dwóch głównych części:

1. Warstwa regionalna: rozwój regionalnej Platformy MSIM, nowoczesnego narzędzia informatycznego umożliwiającego przetwarzanie i przesyłanie danych medycznych pomiędzy jednostkami medycznymi w regionie.

2. Warstwa lokalna: inwestycje w infrastrukturę techniczno-systemową w 38 małopolskich szpitalach.

Realizacja projektu zakończyła się w grudniu 2023 roku. Kluczowe osiągnięcia to:

• Utworzenie Platformy Regionalnej MSIM, dostępnej dla użytkowników pod adresem: pacjent.msim.pl.

• Podłączenie 38 Partnerów projektu - podmiotów leczniczych - do Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej (MSIM).

• Integracja systemów dziedzinowych Partnerów z MSIM, umożliwiająca zasilenie Elektroniczną Dokumentacją Medyczną (EDM) regionalnego repozytorium MSIM.

W grudniu 2023 roku Województwo Małopolskie podpisało umowę na powierzenie funkcji operatora/podmiotu zarządzającego Platformą MSIM Małopolskiemu Parkowi Przemysłowemu sp. z o.o.

Ponadto, aby utrzymać osiągnięte efekty projektu MSIM, Województwo Małopolskie zarezerwowało środki finansowe na:

• Rozwój Platformy MSIM.

• Zapewnienie infrastruktury informatycznej.

• Działania informacyjno-edukacyjne, mające na celu podniesienie świadomości potencjalnych odbiorców i użytkowników projektu dotyczących możliwości MSIM oraz rozpowszechnienie informacji o korzyściach i funkcjonalnościach Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej.

Lata realizacji: 2016 - 2023

logotypy