Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Bezpieczna Małopolska – Etap II samochody Ochotniczej Straży Pożarnej

W ramach projektu zakupiono 47 lekkich samochodów ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą. Partnerzy Projektu to Gminy, które zostały wybrane w ramach ogłoszonego Konkursu. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1903/22 z dnia 2 listopada 2022 r. wybrał 28 Partnerów na listę podstawową oraz 24 na listę rezerwową.

Lider projektu to Województwo Małopolskie, a projekt zrealizowało Biuro Inwestycji Strategicznych, które odpowiadało za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, pozyskanie środków UE i ich późniejsze rozliczenie. 

Dostawcą samochodów został, wybrany w ramach ogłoszonego Postępowania Wykonawca –Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIBMOT BIK Sp. j. z  Mielca, z którym to została zawarta Umowa Dostawy w dniu 26.05.2023 r.

Lista Gmin i Jednostek OSP, do których trafiły nowe samochody:

 1. Gmina Dobczyce - OSP Dobczyce
 2. Gmina Zabierzów - OSP Bolechowice 
 3. Gmina Andrychów - OSP Inwałd 
 4. Gmina Chełmiec - OSP Krasne Potockie 
 5. Gmina Niepołomice - OSP Zagórze 
 6. Gmina Chełmek - OSP Chełmek 
 7. Gmina Olkusz - OSP Gorenice 
 8. Gmina Brzeźnica - OSP Marcyporęba 
 9. Gmina Biecz - OSP Libusza 
 10. Gmina Poronin  - OSP Murzasichle 
 11. Gmina Gnojnik - OSP Biesiadki 
 12. Gmina Krynica-Zdrój - OSP Berest 
 13. Gmina Tuchów  - OSP Burzyn 
 14. Gmina Łapsze Niżne - OSP Frydman 
 15. Gmina Wietrzychowice - OSP Jadowniki Mokre 
 16. Gmina Dębno - OSP Perła 
 17. Gmina Rzepiennik Strzyżewski - OSP Rzepiennik Biskupi 
 18. Gmina Bochnia  - OSP Moszczenica 
 19. Gmina Gołcza - OSP Trzebienice 
 20. Gmina Liszki - OSP Piekary 
 21. Gmina Kozłów  - OSP Kozłów 
 22. Gmina Gorlice  - OSP Klęczany 
 23. Gmina Koniusza - OSP Polekarcice 
 24. Gmina Kamionka Wielka - OSP Mszalnica 
 25. Gmina Lipnica Murowana - OSP Borówna 
 26. Gmina Korzenna - OSP Wojnarowa 
 27. Gmina Lipinki - OSP Pagorzyna 
 28. Gmina Krzeszowice - OSP Żbik 
 29. Gmina Mogilany - OSP Konary 
 30. Gmina Brzesko  - OSP Wokowice 
 31. Gmina Tomice   - OSP Witanowice 
 32. Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce - OSP Igołomia-Zofipole 
 33. Gmina Bukowno - OSP Bukowno-Bór 
 34. Gmina Raciechowice - OSP Czasław 
 35. Gmina Gdów - OSP Wieniec 
 36. Gmina Szczurowa - OSP Strzelce Wielkie 
 37. Gmina Rzezawa - OSP Borek 
 38. Gmina Proszowice - OSP Teresin 
 39. Gmina Wielka Wieś - OSP Tomaszowice 
 40. Gmina Bolesław - OSP Krzykawa 
 41. Gmina Drwinia - OSP Wola Drwińska 
 42. Gmina Tokarnia - OSP Skomielna Czarna 
 43. Gmina Wolbrom - OSP Zasępiec
 44. Gmina Iwanowice - OSP Zalesie 
 45. Gmina Nowe Brzesko - OSP Majkowice 
 46. Gmina Michałowice - OSP Raciborowice 
 47. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca - OSP Czulice

Realizacja Projektu przyczyni się do zwiększenia skuteczności i szybkości reagowania, jak również poprawi warunki pracy służb działających na rzecz bezpieczeństwa i ratownictwa w Województwie Małopolskim. Dzięki temu nastąpi wzmocnienie potencjału technicznego małopolskich służb ratowniczych w sytuacjach zagrożenia, w zakresie: klęsk żywiołowych (pożarów i powodzi), katastrof technicznych, wypadków komunikacyjnych, awarii. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych. 

Całkowita wartość Projektu: 13 128 416,00 zł 

Kwota dofinansowania (85% EFRR): 11 159 153,60 zł 

Kwota dofinansowania z Budżetu Państwa (10%): 1 312 841,60 zł 

Lata realizacji 2022-2023.

 

zestaw logotypów