Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Bezpieczna Małopolska - Etap I samochody ratownictwa górskiego

W ramach Projektu zostaną zakupione samochody terenowe do ratownictwa górskiego (bez wyposażenia specjalistycznego). Partnerzy Projektu zostali wyłonieni na podstawie Konkursu dla Jednostek ratownictwa górskiego (Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - GOPR, Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - TOPR). Na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego nr 2051/22 z dnia 24 listopada 2022 r. Partnerami Projektu zostali:

  1. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
  2. Grupa Regionalna GOPR Grupa Beskidzka
  3. Grupa Regionalna GOPR Grupa Podhalańska

Liderem projektu jest Województwo Małopolskie, a projekt realizuje Biuro Inwestycji Strategicznych, które odpowiada za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, pozyskanie środków UE i ich późniejsze rozliczenie.

Na poziomie oddziaływania realizowany Projekt przyczyni się do:

  • zwiększenia skuteczności i szybkości reagowania służb ratowniczych,
  • poprawy warunków pracy służb działających na rzecz bezpieczeństwa i ratownictwa w województwie małopolskim,
  • zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców terenów zagrożonych wystąpieniem klęsk żywiołowych oraz turystów na terenach górskich.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu V Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych.

Całkowita wartość Projektu: 1 327 524,59 zł

Kwota dofinansowania (70% EFRR): 929 267,21 zł

Lata realizacji 2022-2023.

zestaw logotypów