Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Produkcja metali

Małopolscy przedsiębiorcy na Targach ITM Polska

Małopolscy przedsiębiorcy na Targach ITM Polska

Definicja wypracowana przez Grupę Roboczą ds. specjalizacji Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych (dalej: Produkcja metali) obejmuje badania i rozwój głównie technologii wytwarzania i kształtowania materiałów opierających się na tworzywach metalicznych i ceramicznych, zagospodarowywaniu odpadów, wyrobisk i pozyskiwaniu surowców. Wg Grupy specjalizacja obejmuje technologie z 5 dziedzin: Innowacyjne proekologiczne rozwiązania konstrukcyjne i komponenty w maszynach, urządzeniach i środkach transportu, Innowacyjne proekologiczne technologie ograniczania i zagospodarowania odpadów, Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe, Materiały o podwyższonych właściwościach użytkowych, Pozyskiwanie i przetwórstwo surowców.

Zgodnie z syntetyczną definicją zawartą w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2020 (RSI) Produkcja metali obejmuje w szczególności rozwój wyrobów metalowych na potrzeby elektryki i energetyki. W 90% maszyn i urządzeń występują odlewy, jako komponenty często decydujące o walorach eksploatacyjnych. Dziedzina uwzględnia także badania z zakresu inżynierii materiałowej. Z kolei wyrobami z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych są przede wszystkim: szkło, porcelana, ceramika, cement, wapno, gips.

W delimitacji, której podstawą były kody PKD, w 2014 roku zidentyfikowano 3 705 podmiotów z branży Produkcja metali. Najwięcej z nich zajmuje się obróbką mechaniczną elementów metalowych (33,4%), produkcją konstrukcji metalowych i ich części (17,1%) oraz obróbką metali i nakładaniem powłok na metale (12,0%). 24,7% podmiotów zlokalizowanych jest na terenie Krakowa. Pod względem liczby zatrudnionych wśród zidentyfikowanych przedsiębiorstw funkcjonuje 96,5% mikro-, 2,2% małych, 1,4% średnich i 0,2% dużych przedsiębiorstw.

W dziedzinach produkcji metali i wyrobów metalowych oraz produkcji wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych Małopolska wykazuje ponadprzeciętną aktywność badawczo-rozwojową i eksportową. Zatrudnienie w województwie jest w nich proporcjonalnie wyższe od średniej krajowej. Relatywnie wysokie wynagrodzenia oraz dynamika powstawania nowych firm są przejawem potencjału do tworzenia wysokiej wartości dodanej oraz absorpcji wiedzy i innowacji.

Źródłem szans rozwoju metalowej specjalizacji są zapisy opracowanego w czerwcu 2015 roku rządowego dokumentu "Śląsk 2.0 Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej". Przewiduje on m.in. ulgę w akcyzie na energię elektryczną w procesie metalurgii oraz zwolnienie przedsiębiorstw metalurgicznych z części kosztów systemu wsparcia OZE. W dokumencie pada też deklaracja, że rząd będzie blisko współpracował z branżą hutniczą i metalurgiczną, także na arenie międzynarodowej, na forum UE i WTO, w celu obrony przed nieuczciwą konkurencją, zwłaszcza z państw spoza UE.

Ponadto w kwietniu 2015 roku ustawowo rozszerzono o metale nieżelazne katalog towarów objętych odwróconym podatkiem VAT (obowiązek wpłaty podatku należnego jest przeniesiony na nabywcę, dzięki czemu nieuczciwi sprzedawcy nie mogą otrzymać kwoty VAT należnego od nabywcy, a faktura dokumentująca sprzedaż wystawiana jest w kwocie netto).