Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Chemia

Definicja proponowana przez Grupę Roboczą ds. specjalizacji Chemia obejmuje w szczególności programy zmierzające do implementacji nowych związków, materiałów i technologii chemicznych, w tym rozwiązań z dziedziny inżynierii chemicznej, w obszarach (9 dziedzinach) związanych z ochroną zdrowia; rolnictwem, przemysłem rolno-spożywczym, drzewnym i celulozowo-papierniczym; chemią biologiczną i środowiskową; energetyką; surowcami naturalnymi; gospodarką odpadami; materiałami dla potrzeb budownictwa i transportu; zaawansowanymi materiałami i nanotechnologiami; sensorami. Jej brzmienie zostało wprost zaczerpnięte z dokumentu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2020 (RSI).

W delimitacji, której podstawą były kody PKD, w 2014 roku zidentyfikowano 249 podmiotów z branży Chemia. Najwięcej z nich zajmuje się produkcją wyrobów (16,9%), a także opakowań z tworzyw sztucznych (15,7%). Niewiele mniej produkuje farby, lakiery i podobne powłoki, farby drukarskie i masy uszczelniające (14,9%). 47% podmiotów zlokalizowanych jest na terenie Krakowa. Pod względem liczby zatrudnionych wśród zidentyfikowanych przedsiębiorstw funkcjonuje 79,2% mikro-, 13% małych, 6,8% średnich i 1,2% dużych przedsiębiorstw.

Przemysł chemiczny jest ważną gałęzią małopolskiej gospodarki. Zlokalizowane w Tarnowie, Oświęcimiu i Alwerni zakłady chemiczne są znaczącymi pracodawcami w regionie oraz producentami wyrobów o strategicznym dla gospodarki polskiej znaczeniu. Grupa Azoty z siedzibą w Tarnowie-Mościcach jest wiodącym producentem poliamidów, kopolimerów acetalowych oraz kaprolaktamu. W ich ofercie znajdują się również: tworzywa sztuczne, półprodukty z tworzyw sztucznych, surowce do produkcji tworzyw sztucznych, nawozy mineralne oraz chemikalia. Firma posiada własny zakład badawczy, a także współpracuje z zewnętrznymi jednostkami badawczymi w kraju i zagranicą. Synthos S.A. w Oświęcimiu, podobnie jak tarnowskie Azoty, należą do sektora wielkiej syntezy organicznej. Zakład wytwarza m.in. tworzywa polistyrenowe, dyspersje winylowe i kauczuki emulsyjne, których jest czołowym producentem w Europie. Tymczasem Zakłady Chemiczne „Alwernia S.A.” specjalizują się w produkcji związków fosforu, związków chromu, materiałów paszowych oraz nawozów rolniczych i ogrodniczych.