Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Tereny inwestycyjne

Zapraszamy do współpracy inwestorów zainteresowanych działalnością na terenie regionu.
Oferujemy:

  • przygotowanie specjalistycznych opracowań dotyczących gospodarki regionalnej;
  • dostęp do bazy ofert nieruchomości inwestycyjnych na terenie Małopolski;
  • pomoc w kontaktach z administracją lokalną;
  • informacje na temat oferty inwestycyjnej województwa;
  • informacje o pomocy publicznej dla inwestorów, strefach inwestycyjnych, funduszach unijnych i grantach;
  • doradztwo w zakresie rekrutacji pracowników, kontaktu ze szkołami wyższymi, procedur prawnych i administracyjnych;
  • promocję przedsięwzięć inwestycyjnych.

Znakomitym wsparciem dla inwestorów jest Polska Strefa Inwestycji (PSI). To forma wsparcia dla firm planujących nowe inwestycje. Nowa inwestycja w ramach PSI pozwoli na zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT, na okres 12 lub 15 lat. Inwestycja może zostać usytuowana na wszystkich terenach (prywatnych i publicznych). Wysokość pomocy publicznej (zwolnienia podatkowego) jest obliczana na podstawie wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę nakładów inwestycyjnych na realizację nowego projektu lub dwuletnich kosztów nowoutworzonych miejsc pracy. PSI formalnie zastąpiła specjalne strefy ekonomiczne (funkcjonujące nadal do 31 grudnia 2026 r.).

logotyp powierdzajacy zwycięstwo w rankingu

W 2023 roku Krakowski Park Technologiczny, działający na terenie województwa małopolskiego, został uznany w rankingu fDi Intelligence za najlepszą specjalną strefę ekonomiczną w Europie dla innowacyjnych inwestycji przemysłowych. KPT został najlepszą strefą w Europie w kategorii Industrial Champion dla zakładów produkcyjnych. Nasz region został doceniony jako strefa budująca swoją reputację w oparciu o nowoczesne technologie i fabryki przyszłości. Nagroda ta jest potwierdzeniem, że pod względem atrakcyjności warunków prowadzenia nowoczesnego biznesu nasz region jest bardzo wysoko oceniany przez zagranicznych inwestorów.