Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Wsparcie transferu biznesu w Małopolsce

Województwo Małopolskie podejmuje szereg działań ukierunkowanych na wsparcie firm oraz przygotowanie ich do etapu transferu biznesu, czyli sukcesji.

W 2017 r. Województwo Małopolskie przystąpiło do międzynarodowego projektu „STOB regions – Sukcesja i Transfer firm w regionach” mającego na celu usprawnienie procesu sukcesji w małych i średnich przedsiębiorstwach poprzez zwiększenie świadomości na temat prawidłowego przebiegu procesu sukcesji wśród przedsiębiorców. Udział w projekcie daje również możliwość poznania najlepszych rozwiązań stosowanych w innych państwach. W ramach projektu organizowane są m.in. spotkania i konferencje poświęcone tematyce sukcesji. Więcej informacji na temat projektu.

Ponadto, wiele spośród małopolskich IOB dostrzega znaczenie transferu i podejmuje działania wspierające firmy w tym zakresie.

  • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (MARR)

Bony sukcesu – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.4. „Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP”, Poddziałanie 3.4.5 „Bony na doradztwo”, typ projektu A. „Bon na specjalistyczne doradztwo".
Mechanizm wsparcia: bony sukcesu

  • Izba Przemysłowo- Handlowa w Krakowie (IPH)

Izba Przemysłowo- Handlowa w Krakowie od kilkudziesięciu lat realizuje strategie, które służą budowie silnego samorządu gospodarczego oraz udzielaniu wszechstronnej pomocy firmom członkowskim w rozwoju ich działalności gospodarczej. Jako organizacja non-profit realizuje też liczne projekty, których celem jest rozwój małopolskiej przedsiębiorczości. W roku 2021 Izba przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego realizuje pilotażową edycję programu skierowanego do sukcesorów pn. Małopolska Sieć Sukcesorów. Program ma na celu wzmocnienie postaw przedsiębiorczych wśród potencjalnych właścicieli firm lub osób, które przejęły firmę w wyniku sukcesji.
Mechanizmy wsparcia:
Program Małopolska Sieć Sukcesorów
Małopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji 
Webinar nt. mediacji, negocjacji i coachingu

  • PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o.

Przewodnik po sukcesji w firmach rodzinnych jest narzędziem wypracowanym w ramach projektu realizowanego  w latach 2012-2015 przez firmę PM Doradztwo Gospodarcze, współfinansowanego ze środków UE. Przewodnik dostępny jest w formie książkowej oraz w wersji multimedialnej.
Mechanizm wsparcia: Przewodnik po sukcesji w firmach rodzinnych

W ramach projektu Przez Sukcesję z Przewodnikiem zapewniane jest firmom profesjonalne wsparcie doradcze i szkolenia w zakresie sukcesji. Działaniami zostaną objęte firmy rodzinne z sektora MŚP. W makroregionie obejmującym Małopolskę zgłoszenia od firm będą przyjmowane do 28 lutego 2023 r.
Mechanizm wsparcia: Przez sukcesję z Przewodnikiem