Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

STOB regions

STOB regions – Succession and Transfer of Business in Regions (STOB regions – Sukcesja i Transfer Firm w Regionach) – Interreg Europa

zdjęcie przedstawia dwie wyciągnięte do siebie dłonie

Cel projektu: usprawnienie procesu sukcesji w małych i średnich przedsiębiorstwach dzięki zwiększeniu świadomości na temat prawidłowego przebiegu procesu transferu w biznesie wśród przedsiębiorców. Projekt koncentruje się na wymianie doświadczeń w ramach międzyregionalnego partnerstwa oraz tworzeniu rozwiązań wyznaczających najbardziej efektywne kierunki działań instytucji otoczenia biznesu oraz podmiotów publicznych w zakresie sukcesji.

Uzasadnienie dla realizacji projektu: Sukcesja jest naturalnym etapem w cyklu życia firm. W Polsce, z uwagi na uwarunkowania historyczne, większość firm rodzinnych powstała po 1989 r. Analiza wskazuje, iż wielu założycieli firm, wkraczających aktualnie w wiek emerytalny, przymierza się do przekazania rodzinnych biznesów w najbliższych latach. Działania projektu pozwolą na przygotowanie się na spodziewaną falę transferów w firmach, zarówno przez samych przedsiębiorców, jak i przez instytucje otoczenia biznesu. Współpraca z regionami partnerskimi, w których doświadczenie w tym obszarze niejednokrotnie sięga kilkunastu pokoleń pozwoli zaimplementować najbardziej efektywne rozwiązania, wesprzeć tym samym przedsiębiorców Małopolski w procesie przekazywania biznesu. Diagnoza sytuacji w Małopolsce pod względem potrzeb wsparcia firm w kontekście przeniesienia biznesu, przeprowadzona we współpracy z interesariuszami tego procesu, umożliwi opracowanie propozycji zmian w dokumentach strategicznych regionu w kontekście możliwych działań związanych z sukcesją w przedsiębiorstwach.

Partnerzy:

 1. IHK-Projektgesellschaft mbH –Spółka Izby Handlu i Przemysłu we Wschodniej Brandenburgii (Niemcy) – Partner wiodący,
 2. Region Danii Południowej (Dania),
 3. Województwo Małopolskie (Polska),
 4. Kainuun Etu Ltd – Agencja Rozwoju Regionalnego w Kainuu (Finlandia),
 5. Agencja Rozwoju Regionalnego w Płowdiw (Bułgaria),
 6. Okręg Ilfov (Rumunia),
 7. BSC Kranj – Agencja Rozwoju Regionalnego w Górnej Krainie (Słowenia),
 8. Izba Handlowa w Sewilli (Hiszpania),
 9. Berlińska Szkoła Ekonomii i Prawa (Niemcy),

Rola i zadania Małopolski:

 1. aktywne uczestnictwo w wymianie doświadczeń i najlepszych praktyk w obszarze transferu biznesu m.in.
  • udział w międzynarodowych warsztatach i spotkaniach typu peer-review z udziałem interesariuszy procesu sukcesji oraz organizacja tożsamych eventów w Małopolsce;
  • analiza sytuacji przedsiębiorstw w regionie Małopolskim w kontekście pożądanych form wsparcia w procesie sukcesji, we współpracy z instytucjami otoczenia biznesu;
  • upowszechnianie i podnoszenie wiedzy przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu w zakresie prawidłowego przeprowadzania procesu transferu biznesu poprzez organizację spotkań Regionalnej Grupy Interesariuszy;
 2. analiza dokumentów strategicznych Województwa Małopolskiego, w kontekście możliwych działań związanych z sukcesją w przedsiębiorstwach oraz opracowanie propozycji zmian w/w dokumentów;
 3. uczestnictwo w działaniach informacyjnych i promocyjnych projektu;
 4. koordynacja finansowa realizacji projektu, w tym przygotowywanie dokumentacji do kontroli I stopnia (First Level Control).

Korzyści z wdrożenia projektu:

 • zwiększenie płynności w procesie sukcesji przedsiębiorstw dzięki zwiększeniu świadomości, w tym obszarze zarówno przedsiębiorców, jak i instytucji otoczenia biznesu;
 • wzmocnienie współpracy na linii przedsiębiorcy – instytucje otoczenia biznesu, na rzecz wypracowywania efektywnych rozwiązań w zakresie transferu biznesu;
 • zwiększenie efektywności działań podejmowanych przez instytucje otoczenia biznesu oraz administrację publiczną na rzecz transferu w biznesie dzięki pozyskaniu know-how i wymianie doświadczeń w tym zakresie z regionami partnerskimi;
 • nawiązanie współpracy z regionami partnerskimi, co w przyszłości może zaowocować uczestnictwem Małopolski w kolejnych projektach, ważnych dla rozwoju społecznego i gospodarczego.

Regionalna Grupa Interesariuszy:

W ramach projektu STOB regions Województwo Małopolskie powołało Regionalną Grupę Interesariuszy, która wesprze realizację projektu w regionie (uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego nr 389/17). Regionalna Grupa Interesariuszy skupia instytucje otoczenia biznesu, których wiedza i doświadczenie wyraźnie nawiązują do celów projektu oraz mogą wesprzeć ich realizację.

Do współpracy w ramach Regionalnej Grupy Interesariuszy z uwagi na bogate doświadczenie w zakresie wspierania przedsiębiorczości w regionie zaproszone zostały instytucje:

 • Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
 • Małopolska Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości
 • Małopolskie Porozumienie Organizacji Gospodarczych
 • Chrzanowska Izba Gospodarcza
 • Sądecka Izba Gospodarcza
 • Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie
 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
 • Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
 • Krakowska Izba Turystyki
 • Galicyjska Izba Budownictwa
 • PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
 • Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych – Oddział Małopolski

Podczas cyklicznych spotkań członkowie Grupy będą wyrażać opinie i sugestie na temat kierunków i sposobów wspierania procesów sukcesyjnych w regionie, w szczególności w kontekście wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020. Celem spotkań będzie wypracowanie m.in. w oparciu o doświadczenia zaangażowanych instytucji, rekomendacji dla Małopolski w zakresie optymalnych rozwiązań, których wdrożenie w regionie wpłynęłoby na poprawę płynności i efektywności procesów sukcesyjnych. Pierwsze spotkanie Grupy odbyło się w maju 2017 r.

Okres realizacji: 01.01.2017 r. – 31.08.2022 r.

Budżet:

 • całkowity budżet projektu: 2 316 488 EUR
 • budżet Małopolski w projekcie: 186 653 EUR (z czego 85%, tj. 158 656 EUR refundowane z UE (EFRR);
 • wkład własny Województwa Małopolskiego – 15%, tj. 27 997 EUR.

Źródło finansowania: Program INTERREG EUROPE

Kontakt:
Anna Wojsa-Świetlik
e-mail:
tel. 12 63 03 230
Zespół ds. Współpracy Gospodarczej
Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki UMWM

Projekt STOB Regions - Sukcesja i Transfer Firm w regionach, jest w 85% dofinansowany ze środków UE (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu INTERREG EUROPA.

Strona internetowa projektu: www.interregeurope.eu/stobregions/

logo, napis stob regions