Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska Sieć Sukcesorów

Zarząd Województwa Małopolskiego, kierując się intencją wspierania zadań z zakresu rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, od 2021 roku realizuje program pn.: „Małopolska Sieć Sukcesorów”.

„Małopolska Sieć Sukcesorów” ma na celu podniesienie poziomu gotowości do sukcesji w małopolskich firmach poprzez wzmocnienie postaw przedsiębiorczych oraz rozwój wiedzy i umiejętności u przyszłych sukcesorów czy osób, które przejęły firmę w wyniku sukcesji. Zadanie służy również wymianie doświadczeń, networkingowi oraz tworzeniu sieci współpracy młodych sukcesorów.

Program realizowany jest w formule otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. Organizacje zainteresowane realizacją Programu, a jednocześnie działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, mogą w ramach konkursu zgłaszać swoje zadania i ubiegać się o dotację na ich wdrożenie

Zadania zgłaszane do Konkursu muszą obejmować następujące cele:

  • podniesienie poziomu gotowości do sukcesji w małopolskich firmach poprzez wzmocnienie postaw przedsiębiorczych oraz rozwój wiedzy i umiejętności wśród potencjalnych sukcesorów lub osób, które przejęły firmę w wyniku sukcesji, w kluczowych obszarach funkcjonowania firmy i/lub obszarach pozwalających na lepsze zrozumienie procesów związanych z sukcesją międzypokoleniową,
  • wsparcie wymiany doświadczeń i networkingu między uczestnikami.

Realizacja Programu finansowana jest w 100% z budżetu Województwa Małopolskiego.