Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Klastry w Małopolsce

Klaster to geograficzna koncentracja konkurencyjnych firm w powiązanych sektorach, związanych ze sobą gospodarczo, dzielących te same umiejętności, technologię i infrastrukturę. Małe i średnie firmy mogą uzyskać przewagę konkurencyjną nad swoimi korporacyjnymi rywalami. Ponadto koncentracja wspomaga tworzenia nowych przedsiębiorstw, produktów oraz nowych miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych, dobrze opłacanych pracowników. Klastry stanowią o sile każdej gospodarki, zarówno narodowej, regionalnej jak i wielkomiejskiej. Klaster to przestrzennie skoncentrowana grupa przedsiębiorstw, instytucji i organizacji powiązanych siecią pionowych i poziomych zależności, która poprzez skupienie szczególnych zasobów pozwala osiągnąć tym przedsiębiorstwom trwałą przewagę konkurencyjną.

Poniższe zestawienie przygotowano na podstawie raportu pn. "Analiza weryfikacyjna obszarów inteligentnej specjalizacji regionalnej województwa małopolskiego – IV edycja" oraz własnej weryfikacji aktualizacyjnej w lipcu 2023 r.

Klaster LifeScience Kraków obejmuje ponad 70 podmiotów prywatnych i publicznych rekrutujących się z sektora biotechnologii i nauk przyrodniczych, uniwersytetów i instytutów badawczych, szpitali i innych usług opieki zdrowotnej, organizacji wspierających biznes oraz sektora rządowego. Od 21 października 2016 roku, Klaster LifeScience Kraków posiada status Krajowego Klastra Kluczowego. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Klaster LifeScience Kraków.

Więcej: www.lifescience.pl

Strona FB: www.facebook.com/lifescience.krakow

Polski Klaster Technologii Kompozytowych stanowi platformę współpracy podmiotów działających w obszarze technologii kompozytowych, w tym uczelni i jednostek naukowych, badawczych lub rozwojowych oraz przedsiębiorców, wynalazców, jednostek otoczenia biznesu i innych osób lub instytucji. Zrzesza obecnie ponad 100 członków. Celem Klastra jest promocja polskich technologii, firm oraz instytucji, które zajmują się wytwarzaniem, badaniem i projektowaniem elementów kompozytowych, a także popularyzacja polskiej myśli technologicznej dotyczącej urządzeń oraz komponentów służących do produkcji kompozytów.

Więcej: www.pktk.pl

Klaster Zrównoważona Infrastruktura to projekt wspólnie realizowany przez przedsiębiorstwa, instytucje naukowo-badawcze oraz instytucje otoczenia biznesu zainteresowane opracowaniem, wdrożeniem i komercjalizacją innowacyjnych technologii z zakresu budownictwa i automatyki wewnątrzbudynkowej oraz propagowaniem ekologicznego budownictwa w Polsce. W inicjatywie współpracuje ponad 130 partnerów..

Więcej: www.klasterzi.pl

Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie to sieć powiązań kooperacyjnych zawiązana z inicjatywy kilku firm z województwa małopolskiego. Grupa inicjatorów przedsięwzięcia to ludzie silnie związani z branżą budowlaną, IT i technologiami informacyjnymi, dla których budownictwo to nie tylko praca ale i pasja.
W chwili obecnej BIM klaster funkcjonuje jako oficjalnie zarejestrowane Stowarzyszenie zrzeszające proinnowacyjne i wysoko wyspecjalizowane mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, z całej Polski, działające w branży budowlanej i ICT a także instytucje publiczne ze środowiska biznesowego i naukowego wspierające przedsiębiorczość oraz innowacyjność gospodarki w Polsce - w sumie niemal 50 członków.

Więcej: www.bimklaster.org.pl

Strona FB: www.facebook.com/bimklaster

Misją Klastra jest wsparcie zrównoważonego i zielonego wzrostu regionu poprzez uczestniczenie w kreowaniu i realizowaniu włączającej polityki zielonego wzrostu, mogącej poprawić sytuację społeczną mieszkańców, promującą odpowiedzialne gospodarowanie surowcami naturalnymi i respektującą delikatną równowagę na naszej planecie. Członkami klastra jest 80 firm i instytucji głównie z Małopolski, a także ze Śląska i innych polskich regionów.

Więcej: www.spcleantech.com

Nadrzędnym celem Tarnowskiego Klastra Przemysłowego (TKP) jest stworzenie atrakcyjnego terenu inwestycyjnego, przyjaznego do prowadzenia działalności gospodarczej, cechującego się dobrą lokalizacją, nowoczesną infrastrukturą oraz niskimi kosztami korzystania z zaplecza technologicznego.

Więcej: www.tkp.com.pl

Strona FB: www.facebook.com/tarnowskiklasterprzemyslowy

W ramach klastra zrzeszone są firmy związane z odlewnictwem, jednostki otoczenia biznesu oraz instytucje naukowe. Celem klastra jest stworzenie dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw przemysłu odlewniczego w regionie, poprzez budowę platformy współpracy w zakresie innowacyjnych technologii odlewniczych, wspieranie przedsiębiorstw z branży przemysłu ciężkiego, wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze odlewnictwa i tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych oraz łączenie i rozwijanie badań, umiejętności i kwalifikacji w zakresie technologii odlewniczych. Koordynatorem klastra jest Technologiczny Klaster Odlewniczy Modern Cast Sp. z o.o.

Więcej: www.moderncast.pl

Klaster Aktywnej Turystyki jest porozumieniem przedsiębiorstw, jednostek naukowych, Instytucji Otoczenia Biznesu, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Podstawowym obszarem specjalizacji Klastra jest aktywny wypoczynek – połączenie turystycznej rekreacji i wypoczynku z udziałem w imprezach sportowych o zasięgu regionalnym lub ogólnopolskim.

Więcej: www.klasteraktywnejturystyki.pl