Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Klastry w Małopolsce

Klaster to geograficzna koncentracja konkurencyjnych firm w powiązanych sektorach, związanych ze sobą gospodarczo, dzielących te same umiejętności, technologię i infrastrukturę. Małe i średnie firmy mogą uzyskać przewagę konkurencyjną nad swoimi korporacyjnymi rywalami. Ponadto koncentracja wspomaga tworzenia nowych przedsiębiorstw, produktów oraz nowych miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych, dobrze opłacanych pracowników. Klastry stanowią o sile każdej gospodarki, zarówno narodowej, regionalnej jak i wielkomiejskiej. Klaster to przestrzennie skoncentrowana grupa przedsiębiorstw, instytucji i organizacji powiązanych siecią pionowych i poziomych zależności, która poprzez skupienie szczególnych zasobów pozwala osiągnąć tym przedsiębiorstwom trwałą przewagę konkurencyjną.

Koordynatorem jest Stowarzyszenie Medycyna Polska. W klastrze uczestniczy 42 podmioty, w tym niezależne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie wyższe i inne podmioty z branży medycznej m.in. producenci aparatury medycznej, uzdrowiska, firmy informatyczne, agencja PR i firma doradcza. Inicjatywa obejmuje swym zasięgiem region południowo - wschodniej Polski, województwa małopolskie, śląskie, podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie.

Więcej: www.medcluster.pl

Klaster Edutainment działa w branży profesjonalnych szkoleń biznesowych wykorzystując w przekazie innowacyjne symulacyjne gry biznesowe.  Są to gry decyzyjne o zróżnicowanej złożoności, wysoko skuteczne w przekazywaniu wiedzy, a zarazem wciągające i emocjonujące dla uczestników. Do każdej rozgrywki przystępuje  kilka zespołów, które konkurują ze sobą na symulowanym rynku. Zasady gier wiernie odzwierciedlają złożoną rzeczywistość biznesową.

Więcej: www.klaster.edutainment.net.pl

Małopolski Klaster Poligraficzny skupia firmy zainteresowane rozwojem branży poligraficznej, zapewnia to Powiązaniu interdyscyplinarny charakter oraz kompleksowość rozwiązań w ramach podejmowanych projektów. Mając na uwadze rozwój poligrafii w Małopolsce, członkowie Małopolskiego Klastra Poligraficznego, zainicjowali powstanie Centrum Druku Cyfrowego, w ramach, którego rozpoczęto prace badawczo-rozwojowe dotyczące rozwoju druku cyfrowego.

Więcej: www.klastermalopolski.pl

Głównym celem MKTI jest stworzenie w województwie nowoczesnego środowiska technologii informacyjnych w zakresie badań, wdrożeń i kształcenia kadr z zapewnieniem wzajemnych transferów wiedzy, środków i technologii.

Jego nadrzędnym celem jest stworzenie sieci współpracy firm i organizacji posiadających największy w Polsce potencjał rynkowy w obszarze m.in. sektora medycznego, kosmetycznego, biotechnologicznego oraz ułatwienie im współpracy naukowej ze światowym rynkiem LifeScience.

Więcej: www.lifescience.pl

Nadrzędnym celem Tarnowskiego Klastra Przemysłowego (TKP) jest stworzenie atrakcyjnego terenu inwestycyjnego, przyjaznego do prowadzenia działalności gospodarczej, cechującego się dobrą lokalizacją, nowoczesną infrastrukturą oraz niskimi kosztami korzystania z zaplecza technologicznego.

Więcej: www.tkp.com.pl

Misją MultiKlastra jest wspieranie i integracja sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce działających na rynku multimediów i systemów informacyjnych oraz sektora badawczo-rozwojowego poprzez zastosowanie modelu łączącego w sobie kooperacje i konkurencję. Celem MultiKlastra jest budowanie biznes linków pomiędzy partnerami przy jednoczesnym stosowaniu mechanizmu wzajemnego zaufania, łączącego konkurencję, która wymusza ciągły postęp i wprowadzanie innowacji oraz współpracę umożliwiającą łączenie potencjału i kompetencji.

Więcej: www.multiklaster.pl

E –klaster jest organizacją skupiającą przedsiębiorstwa IT z Małopolski. Jego nadrzędnym celem są działania projektowe wpływające na rozwój i aktywizację małopolskich firm IT z sektora MSP.

Klaster stanowi platformę współdziałania przedsiębiorstw, samorządu, uczelni wyższych i instytucji otoczenia biznesu w celu pozyskania czystej energii dla zapewnienia rozwoju społecznego w czystym i bezpiecznym środowisku. Jego główne cele skoncentrowane są na zwiększaniu pozyskania i wykorzystania czystej energii w regionie, koncentracji badań naukowych w obszarze czystej energii oraz integracji działań podmiotów w obszarze energetyki i wprowadzania do niej innowacji.

Więcej: www.klaster.agh.edu.pl

Celem Klastra jest racjonalizacja wykorzystania istniejącego potencjału intelektualnego i materialnego poprzez kształtowanie warunków do współdziałania uczelni wyższych, jednostek badawczych, władz samorządowych, przedsiębiorstw, agencji, stowarzyszeń i fundacji. Klaster skupia się na obszarze mikro – nanotechnologii oraz inżynierii biomedycznej, w celu koncentracji potencjału na rzecz przyspieszenia rozwoju nowoczesnych technologii i zastosowania ich w gospodarce. 

Klaster Europejskie Centrum Gier to nowa, znajdująca się w fazie embrionalnej, oddolna inicjatywa, w którą włączyły się małe i średnie przedsiębiorstwa o bardzo zbliżonym profilu działania oraz krakowskie ośrodki naukowe. ECG dysponuje dużym potencjałem projektowym do budowy prężnego środowiska gier video w regionie. 

W fazie organizacji jest kolejna inicjatywa klastrowa - Krakowska Strefa Dizajnu. Celem przedsięwzięcia będzie promowanie nowoczesnego wzornictwa przemysłowego oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorczości opartej o wdrażanie dizajnu.

Fundacja Klaster Przemysłów Kultury i Czasu Wolnego INRET jest organizacją powstałą w celu utworzenia i koordynowania prac Klastra Przemysłów Kultury i Czasu Wolnego INRET. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest ułatwienie współpracy między podmiotami tworzącymi Klaster, a tym samym wsparcie dla realizacji ich misji i celów biznesowych. 

Powstał dzięki współpracy firm zajmujących się zagadnieniami IT. Działania klastra mają za zadanie podniesienie konkurencyjności, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz dyfuzję informacji, a dzięki temu możliwość wprowadzania innowacyjnych produktów na rynek IT przez firmy należące do klastra. Działalność klastra to między innymi projekt dotyczący stworzenia IT demo center oraz inkubatora technologicznego

Wizją South Poland Cleantech Cluster jest stworzenie wiodącego cleantech klastra w Europie Centralnej oraz jednego z bardziej  konkurencyjnych klastrów na świecie poprzez stworzenie ponadprzeciętnego środowiska innowacyjnego i badawczego w celu wprowadzania technologii i usług cleantech do różnych sektorów i łańcuchów wartości.

Dzisiejsze główne globalne wyzwania wynikające z ocieplenia klimatu, urbanizacji, wzrostu populacji i zwiększenia zużycia energii nie mogą być rozwiązane za pomocą pojedynczych technologii. Raczej połączenie technologii i kompetencji partnerów oraz ich ekspertyzy, w tym systemów wodnych, odnawialnych energii, inteligentnych sieci, inteligentnych rozwiązań miejskich i systemów utylizacji odpadów, jest potrzebne do wypracowania nowych, zrównoważonych multibranżowych rozwiązań.

Więcej: www.spcleantech.com