Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Centra Transferu Technologii

Zróżnicowane organizacyjnie grupy nie nastawionych na zysk jednostek doradczych, szkoleniowych i informacyjnych, realizujących programy wsparcia transferu i komercjalizacji technologii i wszystkich towarzyszących temu procesowi zadań.

CITTRU jest jednostką administracji ogólnouczelnianej Uniwersytetu Jagiellońskiego pełniącą funkcję centrum transferu technologii, odpowiada za ochronę i obrót własnością intelektualną powstającą na Uniwersytecie Jagiellońskim jak również za koordynację strategicznych inwestycji Uniwersytetu i komercjalizację wyników badań naukowych.

CTT AGH jako pozawydziałowa jednostka Akademii Górniczo-Hutniczej zajmuje się wsparciem procesów komercjalizacji i transferu innowacyjnych technologii. Swoją aktywność koncentruje w obszarach marketingu nauki, ochrony własności intelektualnej oraz finansowania transferu technologii.

Centrum Transferu Technologii jest jednostką Politechniki Krakowskiej, w której od przeszło 10 lat łączy się naukę z biznesem, wspiera innowacyjne rozwiązania, realizuje międzynarodowe projekty nakierowane na rozwój nauki i podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny jest pierwszym w Województwie Małopolskim brokerem technologii specjalizującym się w branży medycznej i farmaceutycznej. Jego misją jest wspieranie innowacji, kooperacja z przemysłem, zarządzanie prawami własności intelektualnej, a także pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania na projekty rozwojowe.

 

Działalności swoją koncentruje na współpracy biznesu z nauką. Do zadań CTT UR należy komercjalizacja wyników badań, prowadzenie działalności w zakresie ochrony własności intelektualnej, promowania działalności innowacyjnej oraz wsparcie  rozwoju potencjału pracowników, naukowców i studentów Uniwersytetu Rolniczego, ze szczególnym uwzględnieniem prac badawczo-rozwojowych w zakresie nowych technologii. CTT UR realizuje krajowe i międzynarodowe projekty związane z rozwojem nauki i podnoszeniem konkurencyjności przedsiębiorstw

CTT PWSZ jest jednostką ogólnouczelnianą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie pełni ona funkcję łącznika pomiędzy nauką a biznesem w zakresie badań, ochrony własności intelektualnej oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw.