Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

W trosce o zdrowie najmłodszych

Zdrowie
10 marca 2023
Zadanie „Ty decydujesz jak reagujesz – wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie agresji rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży w województwie małopolskim” zostało nagrodzone w VI edycji ogólnopolskiego konkursu „Zdrowy Samorząd”.

Nagrodę w kategorii „Zdrowe Województwo”, podczas gali Kongresu Wyzwań Zdrowotnych HCC 2023, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, w imieniu marszałka Witolda Kozłowskiego, odebrał wicemarszałek Łukasz Smółka.

Ochrona zdrowia psychicznego należy do działań priorytetowych realizowanych przez Województwo Małopolskie, w tym troska o zdrowie psychiczne najmłodszych, którzy w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju doświadczają różnego rodzaju emocji. To dlatego dwa lata temu rozpoczęliśmy bardzo ważny program "Ty decydujesz jak reagujesz", dotyczący profilaktyki samobójstw dzieci i młodzieży poprzez wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie agresji rówieśniczej

– wyjaśnił wicemarszałek Łukasz Smółka.

Program „Ty decydujesz jak reagujesz” został doceniony nie tylko przez ekspertów, ale również przez mieszkańców, którzy wyrazili swoje zdanie w internetowym głosowaniu i przyznali nam 879 głosów.

„Ty decydujesz jak reagujesz” jest czwartym projektem nagrodzonym w ramach konkursu „Zdrowy Samorząd”. Wcześniej kapituła konkursu doceniła:

  • program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce,
  • projekt „Zagrożenia w sieci – profilaktyka, reagowanie”,
  • program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia, w populacji mieszkańców województwa małopolskiego.

Promocja zachowań prozdrowotnych

Organizatorem ogólnopolskiego konkursu „Zdrowy Samorząd” jest PortalSamorzadowy.pl oraz portal i magazyn Rynek Zdrowia. W 2023 roku odbyła się jego VI edycja. W ramach konkursu nagradzane są po trzy jednostki samorządu terytorialnego w trzech kategoriach: Zdrowa Gmina/ Miasto, Zdrowy Powiat i Zdrowe Województwo.

Celem konkursu jest nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego wszystkich poziomów, które w sposób najbardziej skuteczny realizują związane z promocją zachowań prozdrowotnych, edukacją zdrowotną i profilaktyką wybranych schorzeń.

„Ty decydujesz jak reagujesz”

Program w roku szkolnym 2022/ 2023 jest realizowany w ośmiu szkołach podstawowych przez Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie, z udziałem jego specjalistów – psychologów, psychoterapeutów i pedagogów.

Program przeciwdziała zaburzeniom zachowania i emocji wśród uczniów oraz propaguje postawy sprzyjające efektywnemu radzeniu sobie ze stresem. W ramach prowadzonych zajęć rozwijane są kompetencje społeczne i emocjonalne u dzieci i młodzieży. Ważnym aspektem jest edukacja na temat rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, praca warsztatowa na temat kształtowania bezpiecznego klimatu klasy/ szkoły, rozwijania umiejętności rozwiązywania konfliktów i tzw. przymierza przeciw przemocy. Wszyscy biorący udział w procesie wychowawczym tj.: rodzice, nauczyciele, pedagodzy mają możliwość nabycia oraz poszerzenia posiadanych kompetencji pomocnych w rozwiązywaniu złożonych sytuacji.

Na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego programem objęto sześć szkół podstawowych, 291 uczniów, 141 nauczycieli i 194 rodziców lub opiekunów.

Program realizowany jest z budżetu Małopolski.

Galeria zdjęć