Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Tutaj znajdziesz specjalistyczną pomoc dla dziecka z FASD

Zdrowie
22 listopada 2021
Jednorazowe wypicie kieliszka np. wina w ciąży, może spowodować uszkodzenie płodu – przestrzegają specjaliści z Centrum Leczenia i Diagnostyki FASD przy Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie. To jest najbardziej zaawansowany ośrodek w Polsce, zajmujący się kompleksową diagnostyką i leczeniem dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym (FASD). Dzięki wsparciu finansowemu Małopolski, od listopada tego roku ruszył kompleksowy program terapeutyczny dla pacjentów z FASD, ich rodzin i opiekunów.

FASD dotyka w Polsce 2 na 100 dzieci. To więcej niż np. zespół Downa czy autyzm - choroby, o których słyszy się znacznie częściej. Uważa się, że FASD stanowi najczęstszą przyczynę niepełnosprawności intelektualnej w krajach rozwiniętych, jest jednocześnie jedną z nielicznych, którym można w 100% zapobiec - wyjaśnia pediatra dr n. med. Katarzyna Dyląg ze Szpitala Dziecięcego św. Ludwika w Krakowie.

Od listopada 2021 roku opieka nad takimi pacjentami wkroczyła na wyższy poziom!

Dzieci z FASD napotykają często na trudności w codziennym życiu - przede wszystkim w szkole. Wczesne rozpoznanie, odpowiednia terapia i wsparcie są podstawą systemu pomocy pacjentom z FASD. Ponadto, możliwość dzielenia się troskami oraz dyskusja w gronie osób zainteresowanych, znacząco obniża stres związany z opieką nad dzieckiem z niepełnosprawnością. W związku z tym, cieszymy się, że Województwo Małopolskie finansuje zadanie. Ma ono bowiem potencjał rozwoju w kolejnych latach systemowego wsparcia dla dzieci i ich rodzin, zmagających się z problemem płodowego zespołu alkoholowego

- tłumaczy wicemarszałek Łukasz Smółka.

Kryzys psychiatrii dzieci i młodzieży oraz długi czas oczekiwania na świadczenia w poradniach zdrowia psychicznego i poradniach psychologiczno-pedagogicznych powodują, że pacjenci z FASD nie mają szansy na skuteczne leczenie. W związku z tym powstał program terapeutyczny dla pacjentów z FASD, obejmujący opiekę psychoterapeutyczną, neuropsychologiczną czy neurologopedyczną. Uruchomione zostały także grupy wsparcia oraz warsztaty dla rodzin i opiekunów pacjentów z FASD z Małopolski.

Zapisz się na konsultacje - telefon 726 866 001 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15).

Do czego może doprowadzić u dziecka picie alkoholu przez matkę w ciąży?

- Alkohol etylowy działając na nienarodzone dziecko, powoduje powstawanie zmian w budowie ciała, wad rozwojowych wielu narządów, a przede wszystkim ośrodkowego układu nerwowego. To skutkuje zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i mowy, opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, upośledzeniem umysłowym, padaczką, ADHD, zaburzeniami z kręgu autyzmu, trudnościami w relacjach społecznych, skłonnością do uzależnienia od alkoholu i innych używek. Tak więc zaburzenia związane z ekspozycją płodu na alkohol mogą dotyczyć najważniejszych sfer funkcjonowania dziecka – alarmuje dr n. med. Katarzyna Dyląg.

Zobacz wypowiedź pedagoga i rodzica adopcyjnego dziecka z FASD. 

Zadanie pod nazwą „Tworzenie systemowego wsparcia i terapii dla dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym (ang. Fetal Alcohol Syndrome – FAS) oraz dla ich rodziców i opiekunów” jest finansowane ze środków pochodzących z budżetu Województwa Małopolskiego.

Galeria zdjęć