Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Szpital babińskiego szkolił z komunikacji z chorymi psychicznie

Zdrowie
15 grudnia 2018
W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie przeszkololił 2519 pracowników medycznych oraz niemedycznych, w tym m.in. pracowników pomocy społecznej, policji i sądów z Małopolski i Podkarpacia.

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie realizujący zadanie w ramach Profilaktyki problemów zdrowia psychicznego i poprawy dobrostanu psychicznego społeczeństwa pod nazwą „Szkolenia dla personelu medycznego oraz niemedycznego – kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenia psychiczne oraz jego rodziną”, finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020, zakończył w dniu 8.12.2018r. etap szkoleniowy Projektu.

W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. zostało przeszkolonych 2519 pracowników medycznych oraz niemedycznych, w tym m.in. pracowników pomocy społecznej, policji i sądów z Małopolski i Podkarpacia (przy założeniach Projektu max. 2520 osób).

Szczegółowymi celami szkolenia personelu medycznego/niemedycznego mającego kontakt z pacjentami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne oraz rodzinami pacjentów było:

 • udzielenie pomocy personelowi w zrozumieniu najważniejszych zasad związanych z komunikacją z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne,
 • dokonanie analizy przez personel swoich własnych mocnych i słabych stron w tym obszarze,
 • rozwinięcie informacji o charakterystyce stanu psychicznego osoby w chorobie,
 • poznanie skutecznych i pozytywnych metod komunikacji,
 • rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych i psychologicznych personelu na polu komunikacji,
 • zwiększenie poziomu aktywności i inicjatywy personelu,
 • rozwinięcie umiejętności komunikacji asertywnej personelu, opartej na zrozumieniu i wzajemnym szacunku.

Projekt spotkał się z bardzo pozytywną reakcją, o czym świadczą m.in. dobre oceny ewaluacji.

Organizowane przez Szpital Babińskiego szkolenia w 2018 r. pozwoliły uczestnikom m.in. na:

 • zwiększenie się umiejętności komunikacyjnych personelu medycznego/niemedycznego, co przełoży się na zmniejszenie liczby skarg pacjentów, zwłaszcza w przypadku komunikacji z pacjentem/klientem w kryzysie, pod wpływem silnego stresu,
 • zmniejszenie się istniejących barier w komunikowaniu się personelu medycznego/ niemedycznego z pacjentem/klientem cierpiącym na zaburzenia psychiczne,
 • docenienie znaczenia tzw. „pierwszego wrażenia” podczas rozmowy pacjenta/klienta z personelem medycznym/niemedycznym,
 • większą wiedzę o możliwych ścieżkach postępowania z pacjentami z zaburzeniami psychicznymi – w tym m.in. zmniejszenie barier pomiędzy obszarem pomocy społecznej a jednostkami służby zdrowia.

Efektem projektu jest również strona www.kontaktwleczeniu.pl, na której można znaleźć wiele ciekawych materiałów dydaktycznych, w tym filmów edukacyjnych

Galeria zdjęć

Autor: Redakcja/ Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie