Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

800 tys. złotych na profilaktykę i przeciwdziałanie uzależnieniom!

Zdrowie
13 maja 2022
Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 5 maja rozstrzygnął konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego pn.: Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym w 2022 r.

Gratuluję serdecznie wszystkim beneficjentom. Dzięki udzielonym dotacjom w wielu miejscach Małopolski będą realizowane działania mające na celu profilaktykę i przeciwdziałanie uzależnieniom

- mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Do udziału w konkursie wpłynęły łącznie 24 oferty, w tym 13 z nich otrzyma wsparcie finansowe na łączną kwotę 800 tys zł.

Środki finansowe trafią do organizacji pozarządowych między innymi na działania edukacyjno - profilaktyczne mające na celu ograniczanie używania substancji psychoaktywnych takich jak alkohol, narkotyki nowe substancje psychoaktywne i przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym wśród dzieci i młodzieży oraz wspieranie rozwoju profilaktyki rodzinnej poprzez wzmocnienie kompetencji rodziców, opiekunów i wychowawców.

Wsparcie otrzymają programy profilaktyki zintegrowanej jak i rówieśniczej opartej na działaniach liderów młodzieżowych. Ofertą pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej objęte zostaną dzieci z rodzin z problemem alkoholowych i ich rodziny.

Dofinansowaniem zostaną też objęte działania profilaktyczne, diagnostyczne i terapeutyczne dla dzieci z FASD. Nie zapomnieliśmy również o wsparciu kierowanym do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych w postaci możliwości podjęcia terapii, rehabilitacji, postrehabilitacji i readaptacji społeczno-zawodowej.

Dodatkowo będą także realizowane działania na rzecz ograniczania liczby kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem substancji psychoaktywnych.

Galeria zdjęć