Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Pomoc dla osób uzależnionych

Zdrowie
05 czerwca 2020
Ruszył konkurs na realizacje działań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym.

Dofinansowane zostaną działania edukacyjno-profilaktyczne, mające na celu ograniczanie używania substancji psychoaktywnych (tj. alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) i przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym wśród dzieci i młodzieży (w tym z grup podwyższonego ryzyka), wspieranie rozwoju profilaktyki rodzinnej poprzez wzmocnienie kompetencji rodziców, opiekunów i wychowawców, działania na rzecz dzieci z FAS i ich rodzin. Ponadto zadania obejmują wsparcie kierowane do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych w postaci możliwości podjęcia terapii, rehabilitacji, postrehabilitacji i readaptacji społeczno-zawodowej. Na wsparcie finansowe mogą liczyć działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, wynikającej z problemów uzależnień.

Dodatkowo będzie można uzyskać dofinansowanie na wsparcie dla osób potrzebujących pomocy psychologicznej w okresie epidemii COVID-19, redukujące ryzyko sięgania po alkohol i inne środki psychoaktywne. To tylko niektóre z zadań planowanych do dofinansowania w ramach tegorocznego konkursu. Wszystkie zadania zostały szczegółowo określone w Regulaminie konkursu.

Zdajemy sobie sprawę jak poważnym wyzwaniem jest pomoc osobom uzależnionym i nie radzącym sobie z trudami codziennego życia. Będziemy wspierać mieszkańców Małopolski w trudnych chwilach epidemii koronawirusa. Zapraszamy do składania ofert!

- zachęca wicemarszałek Łukasz Smółka.

Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym, których działalność statutowa mieści się w zakresie zlecanego zadania.

Zarząd na realizację zadań przeznaczył środki finansowe w kwocie 600 000 zł. Termin składania ofert upływa 19 czerwca 2020 roku. Szczegółowe informacje na temat konkursu ofert znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Galeria zdjęć