Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Na pierwszym miejscu zawsze powinien stać człowiek

Zdrowie
21 października 2022
Tak mówił wicemarszałek Łukasz Smółka na panelu dyskusyjnym pt. „Pacjent – przedmiot czy podmiot?” podczas Krynica Forum. Czy dzisiejsza medycyna i system opieki zdrowotnej podziela pogląd Hipokratesa, że najważniejsze w medycynie jest spotkać się z człowiekiem? Czy odeszliśmy od tego na rzecz uprzedmiotowienia pacjenta? Czy w obecnych czasach wciąż jeszcze leczymy pacjenta czy już tylko chorobę? Z racji tego, że wszyscy występujemy w roli pacjenta temat był przyjęty z dużym zainteresowaniem, zarówno przez prelegentów, jak i gości, umożliwiając wszystkim obecnym wymianę poglądów i zabranie głosu w gorącej dyskusji.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się w trzecim, a zarazem ostatnim dniu „Krynica Forum” odbywające się liczne panele dyskusyjne w tematyce systemu opieki zdrowotnej, roli i pozycji pacjenta jako świadczeniobiorcy świadczeń zdrowotnych oraz wyzwań dla medycyny w obecnej rzeczywistości.

Łukasz Smółka – wicemarszałek Województwa Małopolskiego wziął udział w panelu dyskusyjnym pt „Pacjent – przedmiot czy podmiot?” Wśród prelegentów obecni również byli: Patryk Wicher - poseł na Sejm RP, członek Komisji Finansów Publicznych, Komisji Zdrowia i Komisji ds. deregulacji, dr hab. n. med. Aldona Katarzyna Jankowska - Prof. UMK, pediatra, specjalista onkologii i hematologii dziecięcej, prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej, dr Tomasz Rowiński - prezes Zarządu EZRA UKSW, Zastępca Dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Marcin Krzemiński - prezes Uzdrowiska Krynica – Żegiestów, Dorota Korycińska - prezes Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej.

Czy zgubiliśmy pacjenta w procesie leczenia? – takim pytaniem rozpoczął się panel dyskusyjny.

"Mam nadzieję że nie zgubiliśmy, jednakże w niektórych obszarach ten humanistyczny aspekt jest pomijany z wielu powodów między innymi: na skutek wzrostu technicyzacji medycyny, jak również istniejącego systemu opieki zdrowotnej, który nie daje nam wystarczającej ilości czasu dla konkretnego pacjenta, a także niewystarczającego kształcenia w zakresie rozwijania kompetencji komunikacyjnych na uczelniach medycznych. Jako Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej od wielu lat staramy się, żeby na wydziałach lekarskich i innych wydziałach medycznych było to kształcenie prowadzone" – powiedziała na wstępie dr hab. n. med. Aldona Katarzyna Jankowska.

Czy holistyczne podejście do pacjenta, dbałość o jakość życia i jakość leczenia to obszary stojące w sprzeczności z systemem?

Zawsze podkreślam, że na pierwszym miejscu powinien stać człowiek i na pierwszym miejscu zawsze należy postawić pacjenta. Każda osoba potrzebująca powinna otrzymać usługę medyczną na bardzo wysokim poziomie. Bezpośredni kontakt, rozmowa, to ważna rzecz, którą pacjent powinien otrzymać, by czuć się zaopiekowanym w tym pierwszym momencie udzielania pomocy. Nasze szpitale wojewódzkie realizują szkolenia w zakresie komunikacji z pacjentem i umiejętności reagowania w trudnych sytuacjach, po to by postrzegać pacjenta jako człowieka i osobę potrzebującą.

- mówił Łukasz Smółka, wicemarszałek.

Włączając się do dyskusji poseł Patryk Wicher wskazał też na inne aspekty, które stanowią zagrożenie uprzedmiotowienia pacjenta: „Możemy patrzeć na pacjenta na różnym stanie jego potrzeb. Jako przykład, można tu powiedzieć o  opiece hospicyjnej przy końcu życia, gdzie każdy dotyk i bliskość jest tą pomocą i radością duchową. Pacjent to konglomerat psyche i ciała, jako części fizycznej i jest to nierozerwalne i spójne.  I należy podchodzić do pacjenta całościowo uwzględniając jego potrzeby psychiczne i fizyczne. Na uprzedmiotowienie pacjenta ma wpływ nie tylko system, to też stosunek personelu i problemy komunikacyjne doprowadzają do profesjonalizacji . Umiemy wydrukować na drukarkach 3D serce, operować wysokospecjalistycznym sprzętem, ale nie umiemy rozmawiać z pacjentem, nie umiemy go uspokoić i okazać wsparcie”.

By przywrócić podmiotowość pacjenta należy działać wielotorowo i na wielu płaszczyznach. Województwo Małopolskie wprowadziło wiele narzędzi, by wesprzeć pacjenta. Prowadzi kampanie wspierające działania profilaktyczne, realizuje autorski projekt „TeleAnioł”, który jest skierowany do  seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Przez specjalną opaskę pacjenci mogą uzyskać pomoc w Centrum Teleopieki, mają możliwość bezpośredniego kontaktu z psychologiem, dzięki czemu pacjent czuje się zaopiekowany. I to przynosi wymierne efekty 

- podsumowując spotkanie powiedział Łukasz Smółka.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM/AKK