Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konkurs ofert z zakresu profilaktyki oraz przeciwdziałania uzależnieniom

Zdrowie
30 kwietnia 2021
Zapraszamy do składania ofert w konkursie dotyczącym zadań z zakresu zdrowia publicznego pn. „Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym w 2021 r.”. Na ich realizację Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza w tym roku 800 tys. zł.

Przedmiotem konkursu są między innym działania edukacyjno-profilaktyczne mające na celu ograniczanie używania substancji psychoaktywnych, takich jak alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne, a także przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym wśród dzieci i młodzieży. Chodzi m.in. o wspieranie rozwoju profilaktyki rodzinnej poprzez wzmocnienie kompetencji rodziców, opiekunów i wychowawców, wspieranie działań na rzecz FAS, wsparcie kierowane do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (w postaci możliwości podjęcia terapii, rehabilitacji, postrehabilitacji i readaptacji społeczno-zawodowej). Jak również działania na rzecz ograniczania liczby kierowców prowadzących pod wpływem substancji psychoaktywnych, a także aktywność na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, wynikającej z problemów uzależnień.

Uzależnienia są poważnym problemem społecznym. To przede wszystkim dramat osoby uzależnionej, często młodego człowieka, oraz całej jego rodziny, najbliższych. Przeciwdziałanie uzależnieniom to droga do ratowania drugiego człowieka. Zapraszamy do składania ofert w konkursie. W tym roku przeznaczamy na ten cel 800 tys. zł

- mówi wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

Konkurs skierowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, których działalność statutowa mieści się w zakresie powierzanego do realizacji zadania. Termin składania ofert upływa 14 maja 2021 r.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UMWM: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1925675,ogloszenie-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-z-zakresu-zdrowia-publicznego-pn-profilaktyka-i-przeci.html

Galeria zdjęć