Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Chcesz pomóc w lepszym dostępie do leków? Razem możemy więcej!

Zdrowie
14 grudnia 2020
Dłoń trzymająca tabletki. Na dalszym planie inne leki. Zdjęcie zostało zasotosowane w celu podniesienia atrakcyjności artykuły.
fot. UMWM
Już po raz ósmy ruszył Konkurs Grantowy RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! Dzięki niemu organizacje pozarządowe mogą zdobyć wsparcie na projekty, które zakładają pomoc w finansowaniu farmakoterapii dla najbardziej potrzebujących. Wnioski należy składać do 31 stycznia 2021 r., godz. 23:59. Łączna pula środków to aż milion złotych!

Konkurs Grantowy RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! jest skierowany do organizacji pozarządowych, instytucji społecznych oraz innych instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej. W ramach konkursu DOZ Fundacja dbam o zdrowie dofinansuje ogólnopolskie i lokalne projekty, które wspierają osoby najbardziej potrzebujące oraz podejmują działania mające na celu uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków.

Celem projektu jest zmniejszenie bariery w dostępie do leków oraz niwelowanie nierówności społecznych. Od siedmiu lat dzięki projektowi Razem Możemy Więcej i uczestniczącym w nim organizacjom pomoc otrzymują tysiące osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W dotychczasowych edycjach przekazano potrzebującym ponad 14 mln zł na zakup leków i wyrobów medycznych. Pomimo wielu działań pomocowych prowadzonych przez różne instytucje, niewykupywanie recept, brak środków na skuteczne leczenie, przerywanie terapii są wciąż bardzo istotnym problemem społecznym.

Konkurs ma także za zadanie propagowanie idei otwartości, wymiany wiedzy i doświadczeń organizacji pozarządowych między sobą, a także podejmowanie współpracy organizacji pozarządowych z innymi podmiotami w celu optymalnego rozwiązywania problemów społecznych.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – najważniejsze informacje

  • Pula środków przewidzianych na granty: 1 mln zł.
  • Maksymalne dofinansowanie do jednego projektu: 100 tys. zł. Jedna organizacja może otrzymać dofinansowanie na jeden projekt.
  • Termin składania wniosków: do 31 stycznia 2020 roku (decyduje data wpływu do biura DOZ Fundacji dbam o zdrowie).

Projekty konkursowe powinny:

  • być skierowane do grup osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: przewlekle lub ciężko chorych (niepełnosprawnych, samotnych, starszych, bezdomnych, bezrobotnych, dzieci) znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, których nie stać na zakup niezbędnych do kontynuowania leczenia leków oraz wyrobów medycznych (zwanych dalej „beneficjentami końcowymi”);
  • wspierać lub inicjować działania mające na celu niwelowanie barier w dostępie beneficjentów końcowych do leków oraz wyrobów medycznych w sposób profesjonalny i efektywny;
  • prezentować umiejętność szczegółowego diagnozowania potrzeb i zasobów osobowych grupy beneficjentów końcowych oraz skutecznych metod dotarcia z pomocą w zakupie leków oraz wyrobów medycznych do wytypowanych grup beneficjentów końcowych;
  • zakładać realne rezultaty proponowanych działań.

Więcej informacji jest dostępne na stronie DOZ Fundacja dbam o zdrowie.

Galeria zdjęć

Autor: Kancelaria Zarządu/ Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich/ mat. prasowe