Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert „BO Małopolska”

Współpraca
14 marca 2017
ZWM ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji pod nazwą: „BO Małopolska”.

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty
w terminie do dnia: 4 kwietnia 2017 roku do godz.16.00.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 60 dni od terminu zakończenia naboru ofert.

 

Więcej informacji: LINK