Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Wypromuj z nami IV edycję BO Małopolska!

Współpraca
09 kwietnia 2019
09 kwietnia 2019 - 30 kwietnia 2019
Działasz w organizacji, która ma dryg do promowania ciekawych projektów społecznych? Wierzysz w ideę budżetu obywatelskiego i wiesz, jak skutecznie zachęcić mieszkańców do zgłaszania swoich pomysłów do tegorocznej edycji BO Małopolska, a potem do głosowania? Dobrze się składa – Województwo Małopolskie szuka organizacji pozarządowej, która pomoże wypromować regionalny budżet obywatelski. Właśnie ruszył otwarty konkurs ofert dla NGO. Uwaga, czasu nie jest dużo – oferty można składać tylko do 30 kwietnia 2019 r.

Kriokomora, książkomat, setki sadzonek drzew, nowy sprzęt sportowy, nietypowe stojaki na rowery czy warsztaty kulturalne dla dzieci – to tylko kilka ze zwycięskich zadań, które udało się zrealizować w ostatnim czasie dzięki środkom z Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Za niedługo wystartuje czwarta edycja BO Małopolska, w której mieszkańcy również będą mieli szansę na urealnienie swoich pomysłów czy rozwiązanie najbardziej palących lokalnych problemów. Żeby jeszcze lepiej wypromować tę inicjatywę, także wśród osób, które nie miały do tej pory okazji zgłaszać zadań lub głosować – Województwo Małopolskie ogłosiło otwarty konkurs ofert, w którym mogą wystartować organizacje pozarządowe (zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach). W przygotowanej ofercie trzeba zawrzeć ciekawą koncepcję i harmonogram kampanii informacyjnej, która będzie nie tylko poszerzała wiedzę mieszkańców na temat budżetu partycypacyjnego, ale też zachęcała ich do większej aktywności obywatelskiej.

Wszystkie dokumenty, a także aktualne wzory dokumentów (wśród nich m.in. formularz oferty) znajdują się już na stronie BIP urzędu marszałkowskiego.

Uwaga – ofertę i wymagane załączniki muszą zostać złożone do 30 kwietnia br., do godz. 16.00. Można to zrobić osobiście, składając dokumenty na dziennik podawczy urzędu (parter nowego budynku, ul. Racławicka 56, Kraków) lub przesłać pocztą na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kancelaria Zarządu, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, koniecznie z dopiskiem na kopercie: „Konkurs ofert – BO Małopolska 2019”).

Warto pamiętać, że o dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu marszałkowskiego, a nie data stempla pocztowego.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od terminu zakończenia naboru ofert.

Zobacz:

Galeria zdjęć

Autor: Kancelaria Zarządu/ Zespół ds Organizacji Pozarządowych