Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

V Ogólnopolskie Święto Rad Działalności Pożytku Publicznego on-line

Współpraca
20 listopada 2020
Plakat V Ogólnopolskiego Święta Rad Działalności Pożytku Publicznego - detal
fot. mat. prasowe Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego
Już 27 listopada 2020 r. po raz piąty spotkają się przedstawiciele różnych szczebli rad działalności pożytku publicznego - począwszy od krajowej aż po gminne. Tym razem on-line będą rozmawiać o roli w III sektorze i wyzwaniach, jakie czekają rady działalności pożytku publicznego w najbliższym czasie. Uwaga - żeby wziąć udział w obradach, trzeba się wcześniej zarejestrować!

Święto wszystkich NGO
Data 27 listopada nie jest przypadkiem – to właśnie ten dzień Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego ustanowił Ogólnopolskim Świętem Rad Działalności Pożytku Publicznego. Dlatego już w najbliższy piątek, po raz piąty na wirtualnej platformie wymiany doświadczeń spotkają się przedstawiciele administracji krajowej i eksperci trzeciego sektora.
Pierwsza część spotkania będzie poświęcona roli rad oraz współpracy międzysektorowej na różnych szczeblach administracji. Zaś w drugiej części uczestnicy będą mieli możliwość wyboru 2 spośród 8 warsztatów, na których spotkają się z ekspertami i wymienią doświadczenia m.in. w zakresie: tworzenia, konsultowania, realizacji i ewaluacji programów współpracy, możliwości korzystania z lokalowych zasobów miejskich przy realizacji zadań publicznych, budowania projektów z perspektywy osiągania rezultatów, czy inicjowania działań na rzecz organizacji pozarządowych dotkniętych przez pandemię.

Ważne pliki: 

  • Szczegółowy Program V Ogólnopolskiego Święta Rad Działalności Pożytku Publicznego można pobrać tutaj.
  • Żeby wziąć udział w posiedzeniu w ramach V Ogólnopolskiego Święta Rad Działalności Pożytku Publicznego, należy się wcześniej zarejestrować. Formularz znajduje się tutaj.

Konwent, czyli wymiana „dobrych praktyk”
Przypomnijmy, Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego to dobrowolne porozumienie wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, które nie posiada osobowości prawnej. Od lat jest świetną platformą do wymiany doświadczeń pomiędzy radami oraz podmiotami zainteresowanymi dialogiem obywatelskim.

Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego jest rezultatem realizowanego w latach 2014/2015 w partnerstwie przez ośrodki wsparcia Sieci SPLOT i samorządy województw w 4 makroregionach Polski, ogólnopolskiego projektu poświęconego Radom Działalności Pożytku Publicznego. Głównym celem realizatorów inicjatywy było zwiększenie poziomu instytucjonalizacji dialogu obywatelskiego oraz partycypacji organizacji pozarządowych w tworzeniu, wdrażaniu i monitorowaniu polityk publicznych poprzez wzmocnienie potencjału wojewódzkich/ powiatowych/miejskich/gminnych rad działalności pożytku publicznego.

Czym są Rady Działalności Pożytku Publicznego?
Funkcjonują na każdym szczeblu administracji i pełnią bardzo ważną rolę w budowaniu i rozwoju dialogu obywatelskiego. Są pomostem pomiędzy administracją i organizacjami pozarządowymi. Biorą czynny udział w kreowaniu polityk publicznych na wszystkich poziomach. Są niezwykle ważnym ogniwem w samorządach w wyznaczaniu kierunków działań i rozwoju trzeciego sektora. W obszarze zainteresowania rady jest troska o poprawę relacji partnerskich obu sektorów oraz doskonalenie form współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi. Formalno-prawne warunki funkcjonowania rad znajdują swoje źródło w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Warto podkreślić, że Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest jedną z najstarszych w Polsce – obecnie trwa V kadencja. MRDPP to ciało o charakterze konsultacyjnym i opiniodawczo-doradczym, które zostało powołane w celu kształtowania właściwej współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi. Małopolską Radę Działalności Pożytku Publicznego V kadencji (2019 - 2022) tworzą, w oparciu o zasadę parytetu, przedstawiciele administracji publicznej, którzy zostali wytypowani przez na Marszałka Województwa Małopolskiego, oraz przedstawiciele małopolskiego sektora pozarządowego wybrani przez ten sektor.

Galeria zdjęć

Autor: Kancelaria Zarządu/ Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich