Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Uwaga: generator do "małych grantów" jest już obowiązkowy!

Współpraca
01 września 2020
Od 1 września br. wszystkie oferty na "małe granty" składane do urzędu marszałkowskiego muszą być przygotowane przez internetowy generator eNGO. Oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożone bez tzw. "sumy kontrolnej" nadawanej przez system, nie będą rozpatrywane.

Przez ostatnie tygodnie organizacje pozarządowe mogły testować działanie generatora eNGO (dostępny tutaj), który uruchomił urząd marszałkowski województwa małopolskiego. Teraz system jest już obowiązkowy dla wszystkich. Oferty, które nie zostały wypełnione w generatorze i nie mają nadanego specjalnego numeru (sumy kontrolnej) będą odrzucane z powodów formalnych.

Małe granty – łatwiej i szybciej
Uruchomiony generator eNGO ma przede wszystkim pomóc organizacjom pozarządowym w przygotowaniu prawidłowej oferty na „mały grant”. System internetowy wskaże bowiem popełnione w ofercie błędy formalne, pomoże zsumować wszystkie kwoty, zaalarmuje, jeśli będzie brakowało ważnych informacji (np. uzupełnionych oświadczeń). Potem wystarczy tylko tak przygotowaną ofertę wydrukować i złożyć podpisaną na dzienniku podawczym urzędu marszałkowskiego (uwaga: ze względu na stan epidemii, proszę wcześniej sprawdzić możliwość osobistego złożenia dokumentów w urzędzie. Komunikaty są publikowane na bieżąco na głównej stronie) bądź przesłać pocztą. Urząd dopuszcza też złożenie na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu – oferta musi być jednak podpisana elektronicznie (podpis kwalifikowany lub profil zaufany) przez uprawnione osoby.

Najważniejsze zasady składania w Urzędzie Marszałkowski Województwa Małopolskiego ofert przewidzianych w art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie znajdują się tutaj.

Warto dodać, że generator eNGO przyspieszy i ułatwi też pracę urzędników, którzy sprawdzają i oceniają później taką ofertę. W efekcie dotacja na dane zadanie trafi do organizacji pozarządowej dużo szybciej niż dotychczas.

Galeria zdjęć

Autor: Kancelaria Zarządu/ Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich