Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Zgłoszenia do Nagrody Amicus Hominum tylko do tego piątku!

Współpraca
27 lipca 2020
Znasz kogoś, kto dzięki swojemu zaangażowaniu zmienia swoje miasto, a może i region na lepsze? Od lat bezinteresownie pomaga innym? Działa w wolontariacie? Dobrze się składa – do 31 lipca 2020 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego czeka na zgłoszenia kandydatów do prestiżowej nagrody Amicus Hominum, która od lat docenia altruistów i społeczników z Małopolski.
Nagroda została ustanowiona w 2006 roku przez samorząd województwa małopolskiego w celu wyróżnienia osób prywatnych, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka. Amicus Hominum promuje ideę wolontariatu i ma charakter honorowy.
 
W 2020 roku zostanie wręczona w następujących kategoriach:
  1. POLITYKA SPOŁECZNA I PRORODZINNA, POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM: za włączanie się w budowanie polityki społecznej i prorodzinnej, podejmowanie działań w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej, macierzyństwa i rodzicielstwa oraz działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami
  2. PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA: za propagowanie zdrowego stylu życia, profilaktyki zdrowia oraz działanie na rzecz osób chorych
  3. SPORT I EDUKACJA: za działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji sportu i kultury fizycznej oraz edukacji dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych, w tym rozwój świadomości i budowa postaw obywatelskich
  4. DZIAŁALNOŚĆ FILANTROPIJNA: za działalność na rzecz dobra innych, wrażliwość na los drugiego człowieka oraz bezinteresowne udzielanie pomocy potrzebującym
  5. INICJATYWA MŁODYCH: za podejmowanie różnorodnych inicjatyw przez osoby młode oraz wolontariackie grupy młodzieżowe, w szczególności szkolne koła wolontariatu (16-35 lat) na rzecz dobra innych, promowanie postaw otwartości oraz zaangażowania na rzecz społeczności i osób potrzebujących wsparcia, w tym promowanie idei młodzieżowego wolontariatu oraz wzorcowych praktyk wolontariatu. Uwaga: w kategorii Inicjatywa Młodych nagroda może być przyznana zarówno osobie fizycznie, jak i grupie osób działających wspólnie w tym samym celu (np. szkolne koło wolontariatu)
Spośród laureatów zostanie wyłoniona osoba, która swoją społeczną działalnością szczególnie wyróżnia się na tle innych i zasługuje na specjalne uznanie. Zostanie ona uhonorowana tytułem Grand Prix.
 
W tym roku nagroda zostanie przyznana przez Samorząd Województwa Małopolskiego po raz 15.
 
Przez wszystkie edycje nagrodziliśmy i wyróżniliśmy w ramach nagrody Amicus Hominum w sumie 164 osoby. Każda z nich to piękny dowód na to, że mimo codziennych problemów i zabiegania, mieszkańcy Małopolski potrafią i chcą pomagać innym - bezinteresownie, poświęcając swój czas i pracę… Wierzę, że w tym szczególnym roku – zarówno ze względu na stulecie urodzin św. Jana Pawła II, jak i trudny czas pandemii, który doświadcza nas wszystkich – statuetki Amicus Hominum trafią do niezwykłych ludzi. Prawdziwych bohaterów naszych czasów
– zachęca do udziału Edward Czesak, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.
 
Jak zgłosić kandydata do Amicus Hominum?
 
Zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2020 roku mogą dokonywać: osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym powszechnie obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną.
Formularz zgłoszenia kandydata, regulamin i wszystkie konieczne informacje można znaleźć na tej stronie. Znajdują się tam również informacje nt. laureatów i osób wyróżnionych we wszystkich edycjach Nagrody Amicus Hominum.
 
W przypadku pytań, można skontaktować się z Zespołem Wspierania Inicjatyw Obywatelskich pod numerem telefonu: tel. 12 61 60 982/ 12 61 60 121, lub adresem e-mail: .
 

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe/ Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich