Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

To już VI kadencja Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego

Współpraca
08 października 2022
Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Iwona Gibas z zarządu województwa wręczyli podziękowania członkom V kadencji Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i akty powołań członkom Małopolskiej Rady VI kadencji.

Rada jako zespół o charakterze konsultacyjnym i opiniodawczo – doradczym, jest powoływana w celu kształtowania właściwej współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi.

Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego liczy 16 osób, tworzą przedstawiciele administracji publicznej oraz przedstawiciele małopolskiego sektora pozarządowego, którzy na prośbę Marszałka Województwa Małopolskiego autonomicznie wytypowali do jej składu własnych przedstawicieli. W skład Małopolskiej Rady VI kadencji weszli:

  • Przedstawicielka Wojewody Małopolskiego - Angelika Bodziony-Durych;
  • Przedstawiciele Sejmiku Województwa Małopolskiego: Elżbieta Achinger, Marta Mordarska i Stanisław Sorys;
  • Przedstawiciele Marszałka Województwa Małopolskiego: Iwona Gibas – członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Dawid Puszko – Zastępca Dyrektora Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego WM, Małgorzata Dulak Koordynator współpracy z organizacjami pozarządowymi i Monika Seweryn – Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich;
  • Przedstawiciele małopolskich organizacji pozarządowych: dr Michał Mółka reprezentujący sektor Regionu Małopolska Południowa, Adam Flaga reprezentujący sektor Regionu Tarnowskiego, Izabela Miłkowska reprezentująca sektor Regionu Małopolska Zachodnia, Irena Cieślak reprezentująca sektor RegionuKrakowski Obszar Metropolitalny oraz Agata Machnik-Pado, Łucja Kucmin-Węglarczyk, Agnieszka Matuszyńska-Dziewitek, Magdalena Peszko-Doktor reprezentujące sektor Regionu Miasto Kraków.

Małopolska jest jednym z pionierów tej sformalizowanej platformy dialogu administracji z III sektorem. Małopolska Rada była jedną z pierwszych powołanych w kraju (w 2006 roku), jeszcze przed wprowadzeniem, takiej możliwości współpracy samorządu z NGO`s, znowelizowaną w 2010 roku ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Jako władze Województwa Małopolskiego cały czas dostrzegamy potrzebę współpracy z małopolskim III sektorem oraz chcemy wsłuchiwać się w głos jednego z naszych istotnych Partnerów społecznych

– powiedział marszałek Witold Kozłowski.

Rada ma prawo wyrażania opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych. Konsultuje między innymi programy współpracy samorządu województwa z sektorem pozarządowym, opiniuje projekty uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących zadań publicznych i sprawy związanych z ustaleniem ich standardów.

Już w najbliższym czasie przed nową Radą wiele wyzwań, takich jak przeprowadzenie wyborów organizacji pozarządowych do składu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027” oraz zaopiniowanie dwóch programów współpracy województwa małopolskiego z organizacjami pozarządowymi – rocznego i wieloletniego – dodał Marszałek Witold Kozłowski, gratulując i wręczając akty powołań.

Galeria zdjęć