Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Spotkanie Ambasador Republiki Indonezji w Polsce z przedstawicielami samorządu

Współpraca
17 marca 2023
Wicemarszałek Józef Gawron spotkał się z ambasador Republiki Indonezji w Polsce. Jest to pierwsze oficjalne spotkanie Anity Lidyi Luhulimy z przedstawicielami Województwa Małopolskiego po objęciu funkcji w Polsce w 2022 roku. W spotkaniu wziął również udział radny województwa Grzegorz Biedroń, przewodniczący Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą. Podczas spotkania omówiono tematy, które mogłyby stać się przestrzenią do współpracy, między innymi w zakresie gospodarki i turystyki.

W spotkaniu wzięli również udział Yoan Nike Afilia – pierwszy sekretarz, koordynator ds. informacji, spraw społecznych i kulturalnych, Marian Skrzypiec – Konsul Honorowy Republiki Indonezji w Krakowie oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Nawiązanie współpracy naszego regionu z Indonezją w zakresie handlu i inwestycji, to obszary, w których widzimy możliwości do rozwoju. Dzisiejsze spotkanie jest okazją zarówno dla Indonezji, jak i dla Małopolski, na zbliżenie jakże odległych i nieznanych sobie kultur. Jestem przekonany, że otwarcie się na współpracę indonezyjskich firm z firmami z Małopolski w dziedzinie o dużym potencjale, takich jak: zdrowie, gospodarka cyfrowa, IT, energia, zwłaszcza energia odnawialna to szansa na wzajemny rozwój

- powiedział wicemarszałek Józef Gawron.

Ciekawą płaszczyzną do współpracy, na którą zwróciła uwagę ambasador Indonezji, mogłaby być również współpraca w celu promowania kultury indonezyjskiej i turystyki, jako kierunku wakacyjnego oraz współpraca kulturalna w postaci występów indonezyjskich zespołów podczas małopolskich imprez kulturalnych i festiwali, mająca na celu przybliżenie mieszkańcom naszego regionu folkloru i kultury indonezyjskiej.

Indonezja jest ważnym partnerem gospodarczym Polski w Azji Południowo-Wschodniej, o dużym potencjale współpracy, zwłaszcza w przemyśle obronnym, wydobywczym (ropy naftowej i gazu, węgla), chemicznym, energetycznym, rolno-spożywczym, elektronicznym, transporcie morskim i ochronie środowiska.

Od 2016 r. możliwy jest eksport polskich produktów mlecznych do Indonezji, pod warunkiem uprzedniej rejestracji zakładu. Obecnie Polska stara się o uzyskanie możliwości eksportu jabłek, jagód oraz mięsa. Coraz więcej polskich przedsiębiorców wyraża zainteresowanie działalnością w Indonezji.

Galeria zdjęć