Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Pomocne Małopolskie - Siła Wolontariatu! Nabór trwa do 6 lipca

Współpraca
14 czerwca 2022
Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach pomocy naszym sąsiadom z Ukrainy, ogłosił otwarty konkurs ofert pn. "Pomocne Małopolskie - Siła Wolontariatu!". Specjalna pula środków – 300 tys. zł – ma pomóc skoordynować działania wolontariuszy oraz stworzyć warunki sprzyjające angażowaniu się mieszkańców Małopolski w wolontariat na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Małopolski.

Jak podaje Straż Graniczna, od początku wojny w Ukrainie granicę polsko-ukraińską przekroczyło ponad 4 mln uchodźców z tego kraju. Wiele z tych osób nadal przebywa w Małopolsce i potrzebuje naszego wsparcia w najbardziej podstawowych sprawach, dlatego praca wolontariuszy, ich zaangażowanie w opiekę czy obsługę logistyczną to pomoc, której nie da się przecenić. Mając tę świadomość, postanowiliśmy przeznaczyć specjalne środki na działania wzmacniające wolontariat i zachęcające do zaangażowania się w pomoc uchodźcom właśnie w tym obszarze

– podkreśla marszałek Witold Kozłowski.

Pomoc trzeciego sektora od pierwszych dni wojny jest nieoceniona. To właśnie organizacje pozarządowe włączyły się w pomoc osobom uciekającym z ojczyzny ogarniętej wojną. Organizacje pozarządowe to nasi sprawdzeni partnerzy nie tylko w działaniach długofalowych, ale również tych koniecznych do podjęcia w sytuacjach kryzysowych, jak ta związana z konfliktem zbrojnym na Ukrainie

– mówi Iwona Gibas z zarządu województwa, odpowiedzialna za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Celem konkursu jest rozwój wolontariatu kompetencji w zakresie koordynacji działań uchodźczych oraz stworzenie warunków sprzyjających angażowaniu się mieszkańców Małopolski w wolontariat na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Małopolski. To także stworzenie możliwości do popularyzacji idei wolontariatu wśród obywateli Ukrainy przybyłych na teren województwa małopolskiego i angażujących się w pomoc swoim rodakom i włączającym się w działania wolontariackie w małopolskich organizacjach pozarządowych. 

Termin składania ofert upływa w dniu 6 lipca 2022 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na ten cel środki finansowe w wysokości 300 000,00 zł.

W ramach konkursu dofinansowane będą w szczególności zadania z zakresu promocji i organizacji wolontariatu, polegające na:

  • Wzmacnianiu organizacji prowadzących działania pomocowe na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie województwa małopolskiego współpracujących z wolontariuszami, w tym ukraińskimi oraz rozwoju wolontariatu kompetencji, w szczególności w zakresie koordynacji działań uchodźczych (w tym np.: szkolenia dla liderów i koordynatorów wolontariatu, prowadzenie centrum wolontariatu – koordynacja działań pomocowych na rzecz obywateli Ukrainy oraz pozyskiwanie nowych wolontariuszy)
  • Edukacji z zakresu wolontariatu, w tym w szczególności wśród obywateli Ukrainy przebywających na terenie Małopolski, którzy podjęli się pomocy na rzecz swoich rodaków lub chcących podejmować tego rodzaju aktywność, a także angażować się w działania pomocowe małopolskich organizacji pozarządowych w formie wolontariatu (w tym np.: szkolenia dla wolontariuszy, pozyskiwanie nowych wolontariuszy, popularyzacja idei wolontariatu).
  • Angażowaniu wolontariuszy w działania związane z niesieniem realnej pomocy potrzebującym obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Małopolski (w tym np. pomoc wolontariacka związana z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, w tym np.: obsługa logistyczno-techniczna miejsc pobytu obywateli Ukrainy itp.; tłumaczenia; poradnictwo: psychologiczne, prawne, i inne niezbędne dla wsparcia obywateli Ukrainy; zapewnienie opieki; edukacja )

Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 01 września 2022 r., a kończyć nie później niż 31 grudnia 2022 r.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości co najmniej 20% wszystkich kosztów zadania.

Więcej informacji dostępnych jest w Regulaminie konkursu oraz w Zespole Wspierania Inicjatyw Obywatelskich Kancelarii Zarząd Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: tel. 12 61 60 531,

Dokumentacja konkursu dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM / Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich / JS