Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Posiedzenie Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego

Współpraca
25 marca 2024
Za nami pierwsze w tym roku posiedzenie Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (VI kadencji), w którym wzięła udział Iwona Gibas z zarządu województwa.

Wśród głównych punktów posiedzenia znalazł się m.in. wybór osób reprezentujących organizacje pozarządowe do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych województwa małopolskiego. Ponadto podjęto dyskusję na temat sprawozdawczości i kontroli dotacji udzielanych z budżetu województwa małopolskiego organizacjom pozarządowym, a także wybrano przedstawiciela Rady do Rady Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Podczas piątkowego posiedzenia dokonano również zmian w składzie Rady, które zostały przyjęte Zarządzeniem 39/2024 Marszałka Województwa Małopolskiego.

Chciałabym w imieniu Pana Marszałka oraz własnym podziękować osobom, które do tej pory współpracowały z Województwem w ramach Rady, ale też zaprosić Państwa do pozostania w kontakcie i dalszej współpracy na rzecz rozwoju Małopolski

- mówiła Iwona Gibas z zarządu województwa.

Do tej pory członkami rady byli: Elżbieta Achinger, Angelika Bodziony-Durych i dr Michał Mółka. Nowymi członkami MRDPP zostali: Nina Sapa – przedstawicielka Wojewody Małopolskiego, Kinga Skowrońska – radna Sejmiku Województwa Małopolskiego i dr Stanisław Smoleń – przedstawiciel środowiska organizacji Małopolski Południowej.

Przypomnijmy, że Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego jako zespół o charakterze konsultacyjnym i opiniodawczo – doradczym, jest powoływana w celu kształtowania właściwej współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi. Rada liczy 16 osób, tworzą ją przedstawiciele administracji publicznej i przedstawiciele małopolskiego sektora pozarządowego.

Rada ma prawo wyrażania opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych. Konsultuje między innymi programy współpracy samorządu województwa z sektorem pozarządowym, opiniuje projekty uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących zadań publicznych i sprawy związanych z ustaleniem ich standardów.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM/ AKC / Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich