Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Porozumienie o współpracy Małopolski z Akademią Górniczo-Hutniczą

Współpraca
09 lipca 2019
Inicjowanie i realizowanie wspólnych projektów oraz przeprowadzanie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych służących rozwojowi regionu – to główne cele porozumienia o współpracy zawartego między Województwem Małopolskim a Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. W uroczystym podpisaniu porozumienia wzięli udział: marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Tomasz Urynowicz, prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej oraz prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, prorektor ds. współpracy.

Dzięki porozumieniu Małopolska i AGH będą mogły podejmować wspólne działania w zakresie m.in. prowadzenia badań naukowych, projektowania i wdrażania innowacji technologicznych, czy pozyskiwania funduszy na realizację przedsięwzięć w obszarze edukacji, technologii i przedsiębiorczości ze źródeł krajowych i międzynarodowych.

AGH to uczelnia ciesząca się uznaniem w międzynarodowym środowisku naukowym i stały partner wielu prowadzonych przez nas działań: Małopolskiego Festiwalu Innowacji, Małopolskiej Nocy Naukowców, Forum Nowej Gospodarki czy Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Zależy nam, aby to strategiczne partnerstwo utrzymało się i przynosiło efekty w przyszłości

- powiedział marszałek Witold Kozłowski.

Małopolska wspiera innowacje konsekwentnie, od lat. Nasze wysiłki przynoszą efekty. Jako województwo mamy najwyższe w kraju wskaźniki nakładów firm na badania i rozwój w stosunku do PKB, jesteśmy w czołówce jeśli chodzi o udział personelu B+R w przedsiębiorstwach. To efekt mądrze zaplanowanej i sprawnie wdrożonej interwencji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, wszystkich „miękkich” inicjatyw dzięki którym świadomość wagi innowacji w firmach i regionalnej społeczności rośnie, ale także wysiłków naszych partnerów

- podkreślił wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Galeria zdjęć