Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Ponad 40 mln zł dla NGO-sów!

Współpraca
13 stycznia 2022
Jeśli działasz w organizacji pozarządowej, która współpracuje lub planuje podjąć współpracę z Województwem Małopolskim, koniecznie sprawdź nowy harmonogram otwartych konkursów ofert! Zachęcamy także do zapoznania się z informacją o zmianach, jakie zaszły w obszarze wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami przy realizacji zadań publicznych.

Harmonogram otwartych konkursów ofert dla NGO

Tradycyjnie już, pierwsze półrocze nowego roku zapowiada się dla organizacji pozarządowych w Małopolsce bardzo pracowicie. Tylko w styczniu, lutym i marcu zostanie ogłoszonych aż ponad 20 otwartych konkursów ofert. Wśród nich są planowane nabory na zadania z obszarów m.in. kultury, edukacji, turystyki, sportu, ekologii i ochrony przyrody, rozwoju przedsiębiorczości, wspierania osób z niepełnosprawnością, czy idei wolontariatu. Mowa tu m.in. o konkursach:

 • „Małopolska Gościnna” – I, II i III edycja,
 • „Małopolska! Postaw na edukację”,
 • „Kocham Polskę!”,
 • „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”,
 • „Międzynarodowa współpraca przemysłu w obszarach Inteligentnych Specjalizacji (Inicjatywa Awangarda)”,
 • „Kultura Wrażliwa”,
 • „Małopolskie Chóry – Małopolska Rozśpiewana”,
 • „Małopolskie Orkiestry Dęte 2022”,
 • „Ekomałopolska”,
 • „Małopolska na Sportowo”,
 • „Małopolska Sieć Sukcesorów”,
 • „Małopolska Pszczoła”,
 • „Małopolski wypad kulturowy”.

Zaplanowano także konkursy ofert z zakresu m.in. rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, rehabilitacji społecznej i leczniczej na zadania wyłonione w ramach V edycji BO w 2022 r., promocji i organizacji wolontariatu, ratownictwa wodnego.

Kolejne nabory ofert odbędą się w kwietniu, maju i czerwcu. Na ten czas zaplanowano m.in. konkursy:

 • „Prawo i ja – edukacja międzypokoleniowa”,
 • „Naukowe Inspiracje – Ciekawie i Kreatywnie”,
 • „Mecenat Małopolski – II edycja”.

Na realizację zadań w ramach otwartych konkursów ofert – rocznych i wieloletnich – w 2022 roku przeznaczono łącznie ponad 40 mln zł. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym harmonogramem otwartych konkursów ofert dla NGO

- mówi Iwona Gibas z zarządu województwa.

Kliknij tutaj, by pobrać harmonogram.

Dostępność - o czym trzeba pamiętać starając się o realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego?

Przypominamy, że z dniem 6 września 2021 roku weszły w życie zapisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, które zobowiązują organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne do zapewnienia, w ramach prowadzonych działań projektowych, dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w trzech obszarach.

W praktyce oznacza to, że w trakcie realizacji zleconych organizacjom pozarządowym zadań publicznych finansowanych z udziałem środków Województwa Małopolskiego, realizatorzy tych zadań będą musieli zapewnić adekwatne dla charakteru zadania warunki dostępności: architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej bądź cyfrowej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wszelkie warunki, jakie należy spełnić w tym zakresie są określane w regulaminach konkursów, a następnie w umowach zawieranych z Województwem Małopolskim

– informuje Iwona Gibas z zarządu województwa.

Zachęcamy zatem do śledzenia ogłoszeń konkursowych, które będą ukazywały się sukcesywnie w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce dedykowanej organizacjom pozarządowym oraz do zapoznawania się z praktycznymi wskazówkami i poradami w zakresie dostępności na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM / JS