Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Budżet Obywatelski. 60 tysięcy zł na wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych w powiecie wadowickim

Współpraca
15 marca 2017
Wystartował otwarty konkurs ofert, w którym poznamy organizację, która podejmie się stworzenia Centrum Asystentury Społecznej w Andrychowie. To projekt, który został wybrany w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego WM (BO Małopolska). Oferty przyjmowane są do 5 kwietnia. Należy je kierować do regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

Województwo przeznaczyło na ten cel dotację w wysokości 60 tys. zł. Centrum, które powstanie obejmie swoim wsparciem osoby starsze i niepełnosprawne z powiatu wadowickiego.

Wczoraj ( 14 marca) Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację tego zadania (Uchwała nr 382/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w obszarze wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego oraz powołania Komisji oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert).
Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które rozpoczną się nie wcześniej niż 15 kwietnia 2017 r., a zakończą nie później niż 31 grudnia 2017 r.


Warto dodać, że samorząd województwa małopolskiego w ubiegłym roku przyznał dofinansowanie na realizację 27 zadań w ramach BO Małopolska na łączną kwotę 590 tys. 500 zł.


Oferty na realizację zadań można składać w terminie do 5 kwietnia 2017 r. do godz. 12.00

  • osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie:ul.Piastowska32 30-070 Kraków, na Dzienniku Podawczym

lub

  • przesłać ofertę pocztą na adres korespondencyjny: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.


WAŻNE: liczy się data wpływu oferty do siedziby ROPS, potwierdzona pieczęcią wpływu

Więcej: LINK