Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

O wyzwaniach województw na Konwencie Marszałków

Współpraca
21 września 2022
W Kazimierzu Dolnym odbył się Konwent Marszałków Województw RP. Gospodarzem wydarzenia było Województwo Lubelskie. W obradach uczestniczył marszałek Małopolski Witold Kozłowski.

Problemy i wyzwania związane z wojną na Ukrainie, wyzwania systemu edukacji, nowa perspektywa finansowa, współpraca z NGO. O tym m.in. dyskutowali marszałkowie z całej Polski.

Drugi moduł zatytułowany „Aktualne wyzwania związane z nową perspektywą finansową Polityki Spójności – stan negocjacji programów regionalnych oraz stan dokumentów regulujących ich wdrażanie” pozwolił przedstawić działania poszczególnych województw związane z nową perspektywą finansową.

Musimy skupić się na tym, w jaki sposób doprowadzić do zakończenia negocjacji, żeby rozpocząć finansowanie poszczególnych inwestycji. 30 czerwca zakończyliśmy rozmowy i Komisja Europejska zatwierdziła strategię inwestycyjną o wartości blisko 350 miliardów złotych. Około 8 miliardów euro będzie skierowane na finansowanie tzw. „zielonych” inwestycji, gdyż musimy uniezależnić się od Rosji, żeby produkować swoją energię. Kierujemy 2 mln euro na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

– podkreślał Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda.

W wydarzeniu uczestniczyły także przedstawicielki z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) i Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DG EMPL) Komisji Europejskiej.

Cieszę się, że w naszych obradach czynnie uczestniczyły przedstawicielki Komisji Europejskiej, które mogły usłyszeć bezpośrednio o problemach, z którymi jako marszałkowie musimy się mierzyć. Wymogi, które stawia nam Komisja nie zawsze są możliwe do zrealizowania, o tym mówiliśmy jednym głosem podczas Konwentu

- mówi marszałek Małopolski Witold Kozłowski.

Dobra wiadomość jest taka, że jutro podpiszemy kontrakt programowy z Panem Ministrem Grzegorzem Pudą. To dobra wiadomość dla Małopolski!

Marszałek Witold Kozłowski w trakcie wydarzenia, wszystkich marszałków polskich województw oficjalnie zaprosił na październikowe wydarzenia do Małopolski. 18 października odbędzie się I Europejski Kongres Sportu i Turystyki w Zakopanem, a dzień później, 19 października odbędzie się konferencja Krynica Forum w perle polskich uzdrowisk - Krynicy-Zdroju.

***

Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej został powołany w 1999 roku, wraz z powstaniem samorządów szczebla wojewódzkiego. Jest ciałem opiniodawczo-doradczym Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentującym interesy wszystkich 16 polskich województw.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMW, KA