Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

O Makroregionalnej Strategii dla Regionu Karpat

Współpraca
14 października 2020
O Makroregionalnej Strategii dla Regionu Karpat i celach polskiej prezydencji w obszarze Konwencji Karpackiej rozmawiali 14 października 2020 r. uczestnicy spotkania/konferencji The meeting on establishing the EU Macro-regional Strategy for the Carpathian region zorganizowanego w trybie online. W spotkaniu wziął udział marszałek Małopolski Witold Kozłowski.

Wszystkich panelistów i słuchaczy przywitał ambasador Andrzej Sadoś, stały przedstawiciel RP przy UE oraz Tadeusz Kościński, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej, podkreślając ważną i strategiczną rolę Makroregionalnej Strategii dla Karpat zarówno dla rozwoju gospodarczego tych terenów, ale także rozwoju społecznego, kulturowego czy turystycznego. To strategia, która równocześnie będzie mogła realizować założenia związane z wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu.

Konferencja składała się z czterech paneli, pierwszy dotyczył podsumowań procesów i działań podjętych na poziomie regionalnym w ustanawianiu strategii makroregionalnej dla Karpat. Tutaj głos zabierał Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz przedstawiciele lokalnych władz Rumunii, Ukrainy, Serbii.

Wszyscy zgodnie przyznali, że przyszła Makroregionalna Strategia dla Regionu Karpat jest dojrzałą inicjatywą o charakterze oddolnym, w ramach której zostało zrealizowanych wiele przedsięwzięć wynikających z inicjatyw lokalnych, regionalnych, krajowych, a także europejskich. Celem, który jej przyświeca jest zintensyfikowanie rozwoju społeczno-gospodarczego najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej oraz graniczących z nimi obszarów państw spoza UE, przy jednoczesnym zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego.

Drugi panel to podsumowanie działań, jakie w sprawie ustanowienia Strategii Karpackiej były do tej pory podejmowane na poziomie poszczególnych krajów. Swoje dotychczasowe doświadczenia przedstawili reprezentanci Węgier, Słowacji i Ukrainy, która co prawda nie jest członkiem UE, lecz angażuje się w działania dotyczące ustanowienia tego ważnego dokumentu.

Wystąpienia w trzecim panelu dotyczyły inicjatywy karpackiej z perspektywy UE. Tutaj głos zabrał Andor Deli, poseł do Parlamentu Europejskiego z Węgier, który przyznał, że zarówno via Carpathia jak i Strategia Makroregionalna to bardzo istotne przedsięwzięcia, z uwagi na geostrategiczne położenie Karpat. Natomiast Detlef Eckert, przedstawiciel Komisji Europejskiej przyznał, iż jest pod wrażeniem dużego zaangażowania regionów, w szczególności Województwa Podkarpackiego, w utworzenie tego dokumentu. Oddolne inicjatywy, podejście regionalne, to jest coś co uzupełnia ten proces, nie stoi w sprzeczności z polityką UE - zaznaczył.

W ostatnim panelu wystąpił Łukasz Rejt z Ministerstwa Środowiska, który przedstawił główne cele polskiej prezydencji w obszarze Konwencji Karpackiej w ciągu najbliższych trzech lat, a Harald Egerer, szef Sekretariatu Konwencji Karpackiej w Wiedniu przedstawił krótką prezentację, która dotyczyła dotychczas działań w ramach tej konwencji.

Konferencję podsumowała Renata Calak, dyrektor Departamentu Strategii w Ministerstwie Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, dodając, iż ważne jest, aby Makroregionalna Strategia dla Karpat była powiązana z obecnie funkcjonującymi inicjatywami jak np. Grupa Wyszehradzka czy Konwencja Karpacka. Wspólna i spójna strategia pozwoli sprostać wyzwaniom i zapewni rozwój tego wyjątkowego obszaru.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM