Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Nabór uzupełniający dla regionu m. Kraków do Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji

Współpraca
28 czerwca 2022
Marszałek Województwa Małopolskiego zaprasza krakowskie organizacje pozarządowe do udziału w wyborach do Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji na lata 2022-2025 w ramach uzupełniającego naboru w regionie Kraków.

Na podstawie § 5 ust. 4 Regulaminu określającego tryb powoływania członków Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, termin i sposób zgłaszania kandydatów, przyjętego uchwałą Nr 874/22 Zarządu Województwa Małopolskiego w dniu 31 maja 2022 r. w sprawie trybu powołania członków Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminu i sposobu zgłaszania kandydatów oraz określenia organizacji i trybu jej działania, ogłasza: dodatkowy nabór kandydatów z Regionu miasto Kraków do Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Kraków jest największym skupiskiem organizacji pozarządowych, a Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest miejscem dialogu sektora z samorządem. Dlatego zapraszam serdecznie liderów krakowskich organizacji pozarządowych do budowania i doskonalenia relacji partnerskich obu sektorów

– zachęca marszałek Witold Kozłowski.

Kto może zgłosić kandydatkę/kandydata do MRDPP?

Organizacja pozarządowa działająca na terenie Krakowa. Organizacja potwierdza zgłoszenie swojej kandydatki/swojego kandydata na formularzu zgłoszeniowym, zgodnie ze sposobem reprezentacji.

W regionie m. Kraków do Rady zostanie wybranych czterech reprezentantów organizacji pozarządowych.

Jakie warunki musi spełnić kandydatka/kandydat do MRDPP?

  1. Posiadać wiedzę z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych w przestrzeni publicznej;
  2. Posiadać doświadczenie w pracy/pracy społecznej/wolontariatu (w tym pełnione funkcje i najważniejsze osiągnięcia) w organizacji pozarządowej;
  3. Wskazać działania/aktywności jakie chciałaby/chciałby podjąć będąc w MRDPP;
  4. Uzyskać 10 imiennych rekomendacji od małopolskich organizacji pozarządowych.

W jakim terminie i gdzie należy złożyć dokumenty w naborze do MRDPP?

Zgłoszenia należy składać w terminie do 14 lipca 2022 roku na Dzienniku Podawczym Urzędu, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków lub przesłać pocztą z dopiskiem „Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego – VI kadencja” na adres korespondencyjny Urzędu:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Kancelaria Zarządu

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

Szczegółowe informacje dotyczące naboru i działania Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego znajdują się na stronie: Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Informacje o wyborach można również uzyskać pod numerem telefonu 12 61 60 538 lub kierując pytanie na adres e-mail:

Galeria zdjęć