Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Komitet Regionów wesprze samorządy w całej Europie w walce z Covid-19

Współpraca
26 marca 2020
Europejski Komitet Regionów (KR) zapowiada otwarcie platformy dla lokalnych społeczności, do wymiany informacji o potrzebach i rozwiązaniach ograniczających epidemię koronawirusa i jej skutki. Platforma ma także pozwolić na realną ocenę środków unijnych z perspektywy samorządów i informować o działaniach Unii Europejskiej.

KR opracował plan działania mający na celu wsparcie i pomoc władzom lokalnym i regionalnym w walce z pandemią koronawirusa. Pięciopunktowy plan obejmuje m.in. uruchomienie platformy wymiany informacji, która ma pomóc lokalnym i regionalnym przywódcom w komunikowaniu potrzeb i dzieleniu się rozwiązaniami oraz zwiększyć wzajemne wsparcie społeczności lokalnych w całej Europie. Umożliwi również członkom KR-u zgłaszanie uwag na temat już wdrożonych działań UE i tym samym ocenę funkcjonowania polityki w terenie. Komitet zapewni regularne i praktyczne informacje na temat dostępnych środków UE, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości finansowania.

W zatwierdzonym przez Konferencję Przewodniczących KR planie wezwano instytucje unijne do zwiększania wsparcia samorządów w ramach unijnego mechanizmu nadzwyczajnego w dziedzinie zdrowia – jego celem jest m.in. koordynacja dostaw wyrobów medycznych w całej Unii.

W dokumencie wskazano także konieczność ochrony lokalnych i regionalnych gospodarek. KR informuje, że zaapelowano o wsparcie finansowe dla lokalnych przedsiębiorstw i osób dotkniętych bezrobociem, a także o wsparcie UE dla dostosowanych do indywidualnych potrzeb regionalnych strategii ożywienia gospodarczego, opracowywanych obecnie przez wiele regionów UE w celu ustabilizowania gospodarki.

Według KR realizacja planu przyniesie zwiększenie wsparcia samorządów w zakresie opieki zdrowotnej, pozwoli pozyskać informacje o konkretnych metodach zajmowania się kwestiami zdrowotnymi, społecznymi i gospodarczymi, a także zapewni władzom lokalnym i regionalnym wiedzę o antykryzysowych środkach unijnych. Dodatkowo, dzięki platformie łatwiej będzie oceniać działania na rzecz lokalnego zwalczania pandemii i, na podstawie doświadczeń samorządów, ulepszać w tym zakresie politykę UE.

- Samorządowcy podejmują nadzwyczajne starania w walce z pandemią. W tych trudnych czasach musimy się wykazać solidarnością i działać odpowiedzialnie. Wielu przewodniczących regionów i burmistrzów zwróciło się do mnie o utworzenie platformy, która umożliwi komunikowanie potrzeb, dzielenie się informacjami zwrotnymi i pomysłami oraz opracowywanie wspólnych rozwiązań - stwierdził Apostolos Dzidzikostas, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM