Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

FIO - Małopolska Lokalnie. Południe - oczami mieszkańców Małopolski

Współpraca
12 sierpnia 2019
Banner FIO Południe
fot. archiwum UMWM
Banner FIO Południe
Projekt FIO - Małopolska Lokalnie. Południe to inicjatywa skierowana do młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z obszaru południowej Małopolski, które chcą aktywnie działać na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. W przeciągu ostatnich dwóch lat partnerzy projektu FIO przyznali ponad 140 dotacji o wartości 480 tys. złotych. Efekt? Mieszkańcy Małopolski, w szczególności z obszarów wiejskich, którzy mają ciekawe pomysły oraz chęci, mogą podejmować lokalne inicjatywy – bo otrzymali potrzebne wsparcie motywacyjne i finansowe. Projekt FIO jest realizowany przy współpracy z Województwem Małopolskim.

Inicjatywy, które otrzymały wsparcie grantowe w ramach FIO - Małopolska Lokalnie. Południe, podejmują różne problemy, głównie typowe dla obszarów wiejskich południowej Małopolski. Oddalenie od dużych ośrodków miejskich, brak dostępu do wysokiej jakości oferty kulturalnej, a także liczne problemy społeczne i gospodarcze, skłaniają mieszkańców do podejmowania oddolnych inicjatyw.

Projekt FIO - Małopolska Lokalnie. Południe niesie ze sobą duże szanse rozwoju. Jak wskazują sami Grantobiorcy:

Takie działania są niezbędne, aby społeczność lokalna mogła liczyć na poprawę warunków życia, takich jak dostęp do kultury, edukacji, aktywności. Sam fakt realizacji projektu przy zaangażowaniu lokalnej społeczności jest dobrą inicjatywą, dobrym startem w kierunku aktywnej działalności lokalnych inicjatyw. Kto wie, może dzięki FIO za kilka lat, będziemy działać równie prężnie jak społeczności lokalne z USA czy Kanady – wyjaśnia Dominika Orzechowska z Grupy Nieformalnej „Nauczyciele i Rodzicem Dzieciom”.

– Projekty FIO są bardzo potrzebne dla lokalnej społeczności, ponieważ dają szansę małym grupkom, niezrzeszonym w żadnych organizacjach realizować świetne pomysły – dodaje Pani Anna Olszówka z Grupy Nieformalnej „Tropiciele Wiedzy”.

Jak podkreśla Agata Włudyka z Koła Gospodyń Wiejskich w Siekierczynie: "Takie projekty są bardzo potrzebne w małych, lokalnych społecznościach. Czasem jest to jedyna szansa na uzyskanie dofinansowania na działania edukacyjne i kulturalne realizowane na niewielkim obszarze. Większe konkursy o zasięgu wojewódzkim czy ogólnopolskim często stawiają na projekty o szerokim zasięgu, przez co małe organizacje nie mogą się przebić wśród dużych stowarzyszeń ze sporym doświadczeniem".

W tegorocznej edycji FIO, podobnie jak wcześniej, dominowały wnioski złożone przez społeczność z obszarów wiejskich. Ukazuje to problem braku tego typu środków dla terenów wiejskich.

– Małe granty powinny być bardziej dostępne dla mieszkańców obszarów wiejskich, ponieważ w większości małych miejscowości brak jest jakiejkolwiek oferty kulturalnej czy sportowej. Mieszkańcy miast mają znacznie więcej możliwości korzystania z różnych form aktywności, przeważnie w każdym mieście działa MOK, centrum sportu czy siłownia. Natomiast na terenach wiejskich przeważnie tylko w wioskach, w których znajduje się siedziba gminy, działa GOK czy jakaś świetlica – dodaje Ewa Piątkowska z Koła Gospodyń Wiejskich w Skawie.

Działania w ramach FIO - Małopolska Lokalnie. Południe to przede wszystkim integracja, wspólna aktywność i zaangażowanie. Jak wyjaśnia Agnieszka Rąpała-Pawluś ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Czermna "Czermianie":
"Na terenach wiejskich wciąż jest bardzo uboga oferta spędzania wolnego czasu, brakuje inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych, pro społecznych, dających możliwości integracji i rozwoju mieszkańców wsi. Duża odległość od miast, wykluczenie komunikacyjne, monotonia życia codziennego, w tym praca w gospodarstwie domowym i rolnym potęguje te problemy"

Projekty FIO - Małopolska Lokalnie. Południe są odpowiedzią lokalnej społeczności na zauważone i nie raz zdiagnozowane przez nią problemy. To właśnie te problemy i chęć ich rozwiązania są motorem do aplikowania o środki. Mimo że, FIO to głównie działania społeczne, to nie można zapomnieć o wsparciu młodych organizacji pozarządowych, dla których projekt, stanowi czasem jedyną możliwość na doposażenie i realizację działań statutowych.

Moim zdaniem FIO, to strzał w dziesiątkę. Czasem wystarczy mała kwota, żeby coś zmienić w społeczności lokalnej. Tak jak w naszym przypadku - dzięki wsparciu projektu zakupiliśmy wyposażenie do ćwiczeń i dzieci mogą regularnie spotykać się doskonaląc swoje umiejętności gimnastyczne. Uważam, że FIO robi dużo dobrego. Wszyscy skupiają się na projektach za miliony, ale według mnie czasem projekt za trzy tysiące złotych niesie więcej dobrego niż ten za milion – wyjaśnia Rafał Wójs z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Champion”.

– Projekt pozwala zapewnić podstawowe zaplecze np. zakup komputerów, które są niezbędne do działalności młodych organizacji – dodaje Elżbieta Pancerz z Koła Gospodyń Wiejskich Pod Gilową Górą w Swoszowej.

Co radzą grantobiorcy tym, którzy jeszcze nie aplikowali o środki w ramach FIO?

– Nie bójcie się próbować. Od pomysłu i chęci zaczynają się tworzyć wielkie rzeczy - zachęca Anna Olszówka.

Chciałabym zaapelować, aby skorzystali z tego rodzaju dofinansowania. Wnioski są proste i łatwe w napisaniu. W razie potrzeby mogą skorzystać z pomocy osób/opiekunów. Ważne, że w grantach pieniądze otrzymuje się po podpisaniu umowy, gdyż takie organizacje jak nasza nie posiada własnych środków finansowych na pokrycie całego wniosku – dodaje Czesława Królczyk z Koła Gospodyń Wiejskich "Maniowy".

– Wszystkim tym, którzy jeszcze nie mieli okazji włączyć się w realizację własnych pomysłów przy wsparciu Programu FIO, mogę zdecydowanie powiedzieć, że warto. Wniosek jest skonstruowany w zrozumiały i przejrzysty sposób, dostępne są jasne kryteria oceny. Formalności związane z realizacją projektu, jego rozliczenie czy sprawozdawczość nie wymaga specjalistycznej, zaawansowanej wiedzy administracyjnej czy księgowej. Pakiety wzorów dokumentów i wsparcie opiekuna projektu towarzyszy realizatorom na każdym etapie realizacji projektu. Satysfakcja z realizacji projektu gwarantowana! – wyjaśnia Edyta Kożuch ze Stowarzyszenia Amos.

– Warto przełamać w sobie strach przed pisaniem wniosków, bo może wydaje się to trudne, ale gdy wiemy co chcemy robić i znamy problemy odbiorców, napisanie wniosku zajmie nam kilka godzin. Warto aplikować o środki, bo zacznie się od FIO a skończy na pisaniu wniosków aplikacyjnych regionalnych programów operacyjnych – dodaje Dominika Orzechowska.

Warto przypomnieć, że realizacja projektu FIO - Małopolska Lokalnie. Południe nie byłaby możliwa bez wsparcia ze strony Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Województwa Małopolskiego oraz lokalnych przedsiębiorców: Firmy Wiśniowski oraz Heron Live Hotel w Siennej.

Galeria zdjęć

Autor: Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich/ Kancelaria Zarząd