Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Chcesz wypromować z nami 5. edycję BO Małopolska?

Współpraca
14 lutego 2020
Logo Budżetu Obywatelskiego WM
fot. umwm
Działasz w organizacji, która ma doświadczenie w prowadzeniu kampanii społecznych? Jeśli tak, warto zainteresować się ogłoszonych właśnie otwartym konkursem ofert „BO Małopolska 2020”, w którym urząd marszałkowski szuka partnera do wspólnej promocji 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Oferty można składać do 5 marca br.

86 zwycięskich zadań i ponad 227 tys. oddanych głosów – tak w liczbach wygląda ostatnia odsłona Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Za niedługo wystartuje 5. edycja BO Małopolska, w której mieszkańcy również będą mieli szansę na zrealizowanie swoich pomysłów czy rozwiązanie najbardziej palących lokalnych problemów. Żeby jeszcze lepiej wypromować tę inicjatywę, a także informacje na temat zasad składania zadań i samego głosowania – Województwo Małopolskie ogłosiło otwarty konkurs ofert, w którym mogą wystartować organizacje pozarządowe (zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach). W przygotowanej ofercie trzeba zawrzeć ciekawą koncepcję i harmonogram kampanii informacyjnej, która będzie nie tylko poszerzała wiedzę mieszkańców na temat budżetu partycypacyjnego, ale też zachęcała ich do większej aktywności obywatelskiej.

Wszystkie dokumenty, a także aktualne wzory dokumentów (wśród nich m.in. formularz oferty) znajdują się już na stronie BIP urzędu marszałkowskiego.

Uwaga – ofertę i wymagane załączniki muszą zostać złożone do 5 marca br., do godz. 16.00. Można to zrobić osobiście, składając dokumenty na dziennik podawczy urzędu (parter nowego budynku, ul. Racławicka 56, Kraków) lub przesłać pocztą na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kancelaria Zarządu, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, koniecznie z dopiskiem na kopercie: „Konkurs ofert – BO Małopolska 2020”).
Warto pamiętać, że o dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu marszałkowskiego, a nie data stempla pocztowego.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 10 dni od terminu zakończenia naboru ofert.

Galeria zdjęć

Autor: Kancelaria Zarządu/ Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich