Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Będzie rządowa pomoc dla organizacji pozarządowych

Współpraca
26 marca 2020
fot. archiwum UMWM
Rząd przygotowuje pakiet wsparcia dla NGO, które już odczuwają pierwsze negatywne skutki epidemii COVID-19. Przewidywana pula pomocy ma wynieść 10 mln zł w formie dotacji celowej. Poniżej prezentujemy najważniejsze założenia pakietu pomocowego.  

Dokumenty dotyczące Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 zostały już zaprezentowane na stronach BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jak z nich wynika, głównym celem Programu jest wsparcie nie tylko bytu instytucjonalnego organizacji, ale też ich działań dotyczących przeciwdziałania COVID-19. W ramach Programu założono, że wsparcie może zostać udzielone na:

  • Przygotowanie i realizację działań podejmowanych w uzupełnieniu zadań administracji publicznej w celu przeciwdziałania COVID-19 w społecznościach lokalnych;
  • Przygotowanie i realizację działań podejmowanych w zastępstwie bądź w uzupełnieniu zadań, które w całości lub części musiały zostać odwołane na skutek COVID-19;
  • Przygotowanie i realizację działań podejmowanych w celu podtrzymania funkcjonowania organizacji zagrożonego na skutek COVID-19;
  • Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć, o których mowa wyżej;
  • Wynajem siedziby, lokalu do realizacji działań, jeśli środki przeznaczone na ten cel zostały utracone na skutek COVID-19.

Bo najważniejszy jest czas

Proponowane wsparcie nie zostało poddane konsultacjom społecznym - zrezygnowano z nich ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację zagrożenia COVID-19 i wynikającą stąd potrzebę jak najszybszego przyjęcia rozwiązań interwencyjnych. Rząd proponuje więc, aby uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, co ma pozwolić na jak sprawniejsze uruchomienia wsparcia dla NGO.

Jak wskazuje się w dokumentach, nie ma możliwości podjęcia alternatywnych – w stosunku do projektowanej uchwały – środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu. 

NGO to ważny pracodawca

Jak wskazuje się w przygotowywanych dokumentach, wsparcie dla NGO jest nieodzowne, ponieważ III sektor ma ważny udział w rynku pracy. Tylko na koniec 2018 r. w organizacjach non-profit zatrudnionych było na podstawie stosunku pracy 173,5 tys. osób, w tym dla 142,2 tys. osób praca ta stanowiła główne miejsce zatrudnienia. Udział zatrudnienia w organizacjach pozarządowych stanowił 0,9% przeciętnej liczby pracujących w gospodarce narodowej według stanu na koniec grudnia 2018 r. Organizacje non-profit zatrudniały również personel na podstawie umów cywilnoprawnych. W 2018 r. takich pracowników było 441,1 tys., z czego dla 34,4 tys. (tj. 7,8%) było to główne źródło utrzymania.

Wsparcie udzielone w ramach Programu powinno więc zapobiec drastycznemu ograniczeniu zatrudnienia w organizacjach pozarządowych.

Galeria zdjęć

Autor: Kancelaria Zarządu/ Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich