Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego na utrzymanie i rozwój Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej

Turystyka
23 listopada 2017
W czwartek 23 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego związanego z utrzymaniem trwałości i rozwojem Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej „MSIT” w latach 2018-2020.

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszej oferty i zlecenie podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki pn. „Utrzymanie trwałości i rozwój Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej „MSIT” w latach 2018-2020”.

Zlecenie w/w zadania odbywać się będzie w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego wykonania.

Wszystkie zadania powierzone do realizacji wyłonionemu podmiotowi należy wykonać w całości w każdym kolejnym roku, tj. w roku 2018, 2019 i 2020.

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na realizację w/w konkursu, środki finansowe do kwoty: 4 596 000 zł (słownie: cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

 W ramach w/w konkursu przewiduje się wybór i sfinansowanie jednej oferty.

Tutaj mozna znaleźć dokumnetację konkursową. 

Ogłoszenie o konkursie w BIP