Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Kliencie biura podróży Nautica Incentive zgłoś wniosek o odszkodowanie

Turystyka
20 listopada 2017
Tylko do 11 grudnia osoby poszkodowane przez firmę NAUTICA Incentive Sp. z o.o. mogą składać wnioski o odszkodowanie za niezrealizowane lub przerwane wyjazdy i imprezy turystyczne. Krakowskie biuro podróży, które ogłosiło upadłość w połowie lipca 2016 roku było ubezpieczone na 212 tys. euro. To właśnie z tej puli zostaną wypłacone pieniądze klientom spółki.

Jeszcze tylko 3 tygodnie można zgłaszać wnioski o wypłatę środków z gwarancji ubezpieczeniowej na pokrycie wpłat lub części wpłat za niezrealizowane przez firmę NAUTICA Incentive Sp. z o.o. imprezy turystyczne. Aby to zrobić wystarczy wydrukować i wypełnić poniższy załącznik oraz postępować zgodnie z poniższymi wytycznymi.

Do formularza należy dołączyć:

  1. Kopię umowy o świadczenie usług turystycznych zawartej pomiędzy organizatorem turystyki  a poszkodowanym.
  1. Kopię dowodu wpłaty zaliczki i/lub pełnej ceny z tytułu imprezy turystycznej na rzecz biura podróży (wyciąg bankowy lub paragon fiskalny); w przypadku zakupu imprezy u agenta turystycznego prosimy o załączenie potwierdzenia (dowodu wpłaty) agenta o dokonaniu przelewu ww. kwoty na rzecz organizatora imprezy.
  2. Kopię dowodu tożsamości.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku otrzymania zwrotu całości lub części kwoty wpłaconej tytułem niezrealizowanej lub przerwanej imprezy turystycznej, w trakcie rozpatrywania wniosku o wypłatę środków z umowy gwarancji ubezpieczeniowej firmy NAUTICA Incentive Sp. z o.o., klient jest zobowiązany, do niezwłocznego poinformowania Beneficjenta i Gwaranta o zaistniałym fakcie i wycofania roszczenia w całości lub w części odpowiadającej otrzymanemu zwrotowi z innego źródła.

Wnioski klientów ubiegających się o wypłatę środków z umowy gwarancji ubezpieczeniowej nr  02.546.627 firmy NAUTICA Incentive Sp. z o.o. na pokrycie zwrotów wpłat za niezrealizowane imprezy turystyczne należy przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Turystyki i Sportu

Racławicka 56, 30-017 Kraków

tel.:  12 37-96-028 lub 029 

Przypomnijmy, że Firma NAUTICA Incentive Sp. z o.o. posiada gwarancję ubezpieczeniową w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych nr 02.546.627 wystawioną przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51 obejmującą ochroną umowy o organizowanie imprez turystycznych, zawarte w okresie jej obowiązywania, tj. od dnia 12 grudnia 2015r. do dnia 11 grudnia 2016r.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM
Tagi: TURYSTYKA